Din odlarvän 2019

Magasin och frökatalog

Din odlarvän 2019 räcker hela året! 100 sidor med grönsaks- och blomfröer i sällskap av reportage som får oss att längta till såväl frö som skörd. Hanna Wendelbo lär oss göra blomstermandalas, Andreas Andersson och eleverna på Axonaskolan ger sina bästa tips för att komma igång med skolodlingen och vi odlar året om med Sara Bäckmo i Skillnadens Trädgård.

Läs online