Du agerar som:

Näring till tomater

14 februari 2022

Tomater växer snabbt och efter bara några veckor har en nyplanterad tomat använt det mesta av näringen i jorden som den sattes i. För att orka växa och inte minst sätta frukt, behöver tomaterna gott om näring under hela växtsäsongen.

När ska jag ge näring till tomater?

När du planterar om en tomat är den nya blomjorden full med näring. Använder du jord från din egen odling har du säkert fyllt på med näringsrik kompost som tomaterna med glädje slukar i sig. Efter ett par, tre veckor är det dags att fylla på med mer näring (om du inte använder långtidsverkande gödsel, se nästa stycke). Det bästa är att ge näring lite och ofta, åtminstone någon gång i veckan, lite beroende på vilken näring du väljer att använda.

Eftersom tomater växer snabbt och behöver näring för att både växa och utveckla frukt, behöver du se till att de har näring ända fram till slutet av sommaren. Om du inte ger någon extra gödning alls kommer dina tomatplantor överleva, men sannolikt inte ge så stor skörd.

Näring-tomater-en-månad-1-maj-3-juni.jpg1 maj respektive 3 juni – på drygt en månad har tomatplantan vuxit rejält. Under den här perioden har vi hunnit vattna med flytande näring ett par gånger. Foto: Lovisa Back

Hur mycket näring till tomater?

Köper du en färdig växtnäring är det bäst att följa doseringsanvisningarna på förpackningen. Använder du lakvatten från en bokashikompost eller nässelvatten är det en god idé att späda ut det ordentligt. Sikta på 1 del näring per 100 eller 200 delar vatten och vattna med det så ofta du kan.

Näring-tomater-2.jpg
För att utveckla frukt behöver tomatplantan lite annan mängd av olika näringsämnen än när den växer blad. Plantan reglerar detta själv, men det är viktigt att allt den behöver finns i jorden. Foto: Lovisa Back

Vilken näring till tomater?

De flesta växter klarar sig med snarlik näring – plantorna styr nämligen själva hur mycket de tar upp av respektive ämne. Näringsbehovet skiljer sig åt beroende på var i tillväxten tomaten befinner sig. När det är dags att sätta frukt behöver den nämligen lite mindre kväve (gynnar bladens tillväxt) och lite mer av fosfor och kalium (gynnar fruktsättningen). Vill du göra det enkelt för dig, finns det specialgödsel för tomater.

När det gäller valet mellan fast eller flytande, handlar det snarare om hur du vill använda gödningen. Odlar du i kruka och vill ge lite näring allt eftersom är oftast en flytande näringen enklare att använda.

Näring-tomater.jpg

Hur länge ska jag ge näring till tomater?

Tomaten behöver näring under hela säsongen för att plantan ska orka mogna de sista frukterna. Ju närmare hösten kommer, desto mindre behöver du vattna och då blir det naturligt att du även minskar på näringen, eftersom du inte vattnar lika ofta.