Du agerar som:

Odla i pallkrage

06 juli 2021

Att odla i pallkrage har många fördelar och det är dessutom enkelt att starta en odling i pallkrage. Du behöver varken gräva eller dra upp gräsmattan. Vi ger dig tipsen för att du ska komma i gång snabbt och smidigt.

Inte nog med att pallkragen upptar liten yta, det är även lättare att hålla ogräset borta i en pallkrage, jämfört med om du odlar i trädgårdsland eller rabatt. Pallkragens höjd gör det också mer skonsamt för ryggen när du arbetar med dina sådder och plantor. Dessutom kan du ställa din pallkrage nästan var som helst så länge som din odling får sol och du ser till att vatten och fukt kan ta sig ut via pallkragens botten.

Först gäller det att hitta en bra placering för din odling. Det kan vara på balkongen, terrassen, eller på gräsmattan. På balkongen eller terrassen är det en god idé att lägga ett underlägg för pallkrage underst för att skydda golvet. Odlar du däremot i trädgården så finns det andra alternativ.

Nelson_Garden_Odla_Odla_i_pallkrage_3_KH.jpg

Under pallkragen

På gräsmattan, hustaket eller det gamla järnvägsspåret – idag hittar vi pallkrageodlingar överallt. Pallkragar är toppen att odla i och det är inte konstigt att de har blivit så populära. Det finns dock olika väga att gå beroende på vilka förutsättningar du har. Underlaget pallkragen ska stå på spelar nämligen stor roll för hur du går till väga.

Direkt på marken

Du kan utan problem ställa dina pallkragar direkt på gräsmattan. Gräv bort grässvålen och vänd den upp och ner – grässtråna nedåt och rötterna uppåt. Då får gräset svårare att växa upp på nytt. Vill du inte gräva kan du lägga ett lager kartong i botten innan du fyller på med gödsel och jord. Kartongen håller tillbaka gräset tills det dör av brisen på ljus. Därefter bryts kartongen ner.

Det finns stora fördelar med att ha dina pallkragar direkt mot marken. Beroende på hur det ser ut under marken hemma hos dig så har rötterna möjlighet att söka sig djupare ner. Där nere kan de nå såväl näring som vatten och din odling blir inte lika känslig för torka. Det blir också möjligt för maskar och andra nyttodjur att ta sig upp i pallkragens jord. 

Nelson_Garden_Odla_Odla_i_pallkrage_1_AC.jpg

Barriär mot tuffare ogräs

Om du vill ha din pallkrage på ett ställe fullt med ogräs som är känt för att kunna ta sig genom det mesta kan det vara bra att täcka botten med marktäckväv eller barkduk för pallkrage. Dessa är kraftigare än till exempel kartongbitar och bryts inte ner. Kirskål är visserligen gott att äta, men inte är jätteroligt att ha växande i pallkragen eftersom det lätt tar över.

På förorenad mark eller tillfällig odling

I staden hittar vi oanvända ytor där jorden inte är lämplig att odla i. Vissa gånger kan dessa ytor vara den enda lediga marken som du får tillåtelse att odla på. Andra gånger kan jorden i sig vara okej, men markupplåtelsen vara tillfällig och därmed kräver en odling som kan flyttas om ett par år. För dessa områden passar pallkrageodling utmärkt och du kan förse dina pallkragar med botten och höja upp dem på lastpallar. Här är det särskilt viktigt med dräneringshål i botten – annars fylls pallkragarna snabbt med vatten.

OBS! Odla aldrig på platser där det är farligt att vistas eller där marken är kraftigt förorenad! Ta alltid kontakt med din kommun eller markägaren för att få reda på om platsen är lämplig.

Sen är det bara att sätta i gång med odlingen.

Gör så här: Odla i pallkrage

  1. Välj gärna en pallkrage som är tillverkad av miljöcertifierat trä. Anpassa höjden på pallkragen efter vad du har tänkt att odla. Till växter med små rotsystem, som exempelvis sallatsblad, dill och ärter, kan det räcka med en krage, men om du vill odla morötteroch rödbetor till exempel behöver du ha dubbla kragar staplade på varandra. Placera din pallkrageodling på en solig och jämn plats. Täck botten med marktäckväv. Marktäckväven hindrar ogräs och annat att tränga upp i pallkragen. Du kan alltså ställa en pallkrage direkt på gräsmattan utan att gräva först.

  2. Bottna gärna pallkragen med lite finfördelade växtrester och löv. Gör sedan en blandning som består till hälften av planteringsjord och till hälften av komposterad kogödsel. Kogödsel som du köper i påse i butik är alltid komposterad. Fyll palllkragen med blandningen. Vattna innan du sår dina fröer eller sätter ned dina förodlade plantor i pallkragen.

  3. Se till att hålla sådden fuktig genom regelbunden vattning. När plantorna har blivit några centimeter höga är det bra att börja näringsvattna och sedan fortsätta med det regelbundet under resten av växtsäsongen. Det är extra viktigt med näring när du odlar i pallkragar och krukor där jordmassan är begränsad. Det finns flera sorters flytande näring som blandas med vatten. Nässelvatten är också ett alternativ.

Nelson_Garden_Odla_Odla_i_pallkrage_2_KH.jpg

Maximal odling på liten yta. 

För att maximera odlingen i pallkragen är det smart att kombinera högväxande grönsaker och blommor med mer lågväxande sorter. Slingerkrasse, luktärt, bönor och sockerärtor, är några exempel på högväxande och slingrande grödor som bara tar upp en liten del av pallkragens yta därför att de växer uppåt och kan stödjas av ett växtstöd eller en spaljé. Kombinera dem med mer lågväxande grödor som dill, oregano, sallat, kål, ringblommor och rotfrukter som tar upp mer av pallkragens nedre jordyta och jorddjup. Tillsammans ger detta en tät odling där ogräset har svårt att få fäste. Samtidigt får du stor skörd på liten yta och en grönskande och blommande pallkrage som dessutom är väldigt vacker att se på.