Du agerar som:
Hem / Jord / Biostimulanter
Vermikompost

Vermikompost

Biohumus Terra

Artikelnummer: 7053
Biohumus Terra är en biostimulant som tillför kol och mikroliv till utarmade jordar. Kombinationen av biokol och vermikompost ger jorden bättre struktur, fler luftporer, bättre vattenhållningsförmåga, samt utgör en gynnsam miljö för mikroorganismer.

Innehållet av goda jordbakterier, svampar, humus och fulvosyror skapar en bördig jord där plantor kan ta upp och tillgodogöra sig näring bättre, tål stress som kyla och torka bättre, samt får ökat motstånd mot växtsjukdomar och skadedjur.

Biohumus Terra är doftfri, godkänd för ekologisk odling och kan användas under hela plantans livscykel.
Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.

Biohumus Terra är en kombination av Biohumus och biokol, två biostimulanter som fungerar väldigt bra tillsammans.

Biohumus innehåller miljontals levande mikroorganismer, växthormoner, fulvosyra, enzymer och humusämnen. Symbiosen mellan mikroliv och växtrötter gör näringen lättillgänglig, och ökar plantans stresstolerans mot kyla, torka, skadedjur och växtsjukdomar.

Biokol är en kolsänka, dvs binder kol istället för att släppa ut den i atmosfären. Biokolet ger jorden struktur och porer som håller kvar vatten och luft. Kolet fångar upp och håller kvar näringsämnen, samt erbjuder en optimal miljö för Biohumus´ jordbakterier och svampar. Dessutom minskar det läckage av näring och patogener till sjöar och vattendrag.

Därför är Biohumus Terra bra för att skapa jordhälsa i trädgård, växthus eller kruka.
Volym
5 l
EAN
7312600070530
Biohumus Terra är mild mot växtrötter och förbättrar jord utomhus och i växthus. Biohumus Terra tillför mikroliv och kol, och kan användas till perenner, plantering av buskar och träd, vid odling av grönsaker, örter och sommarblommor i rabatter, pallkragar eller större krukor och urnor.

  • Vid plantering av en buske eller ett träd, blanda en hink Biohumus Terra med befintlig jord.

  • Vid plantering i större krukor och urnor, blanda en del Biohumus Terra med 50 liter jord.

  • Vid jordförbättring i rabatter och pallkragar, mylla ner en hink Biohumus Terra per 2 kvadratmeter.

  • Thumbnail

    Biohumus Terra är mild mot växtrötter, och kan användas till alla växter under hela året. Vid plantering av buskar och träd, blanda en hink Biohumus Terra med befintlig jord. Vid plantering i större krukor, blanda en hink Biohumus Terra med 50 liter jord. Vid jordförbättring i rabatter och pallkragar, mylla ner en hink Biohumus Terra per 2 kvm.