Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Tomat, Vanlig

Tomat, Vanlig

'Hildares' F1

Klassiskt röd tomat för tidig skörd. Passar för odling utomhus i skyddat läge, men går också bra i växthus. Plantan behöver stöd. Skotten i bladvecken, "tjuvarna", tas bort.

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.


Räcker till
4-3 plantor
Plantavtånd
50 cm
Radavstånd
70 cm
Sådjup
0,5 cm
Växtläge
Sol
Kännetecken
Utomhus