Du agerar som:

Integritetspolicy

27 juni 2021

Nelson Garden respekterar din integritet

Nelson Garden respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver dina rättigheter till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Vår integritetspolicy och riktlinjer respekterar och överensstämmer med dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Integritetspolicyns tillämpningsområde

Denna integritetspolicy berör individer som är kunder, återförsäljare, leverantörer och andra intressenter till Nelson Garden AB.

2. Behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter beskrivs här nedan baserat på din relation till Nelson Garden.

2.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som en person, exempelvis namn, personnummer, e-postadress, gatuadress, telefonnummer eller en bild. De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, exempelvis om du kontaktar oss via formulär på hemsidan, per telefon eller skickar e-post till oss. Vi kan komma att ta bilder när du besöker vår anläggning eller besöker ett event eller en mässa där vi deltar.

2.2 För dig som är återförsäljare eller leverantör

Nelson Garden kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra affärsrelationen.

2.3 För dig som är kund

Nelson Garden kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra vår relation med dig som kund.

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Nelson Garden behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig. Beroende på aktuell relation behandlas personuppgifter för att administrera vår relation till dig eller för att möjliggöra en befintlig eller framtida affärsrelation.

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Generellt samlar Nelson Garden in data direkt från dig eller via andra personer som är kopplade till företaget där du är anställd. Den typ av data som Nelson Garden samlar in om dig kan vara, men är inte begränsad till:

  • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Anställningsinformation om dig, exempelvis jobbtitel
  • Foton eller videor av dig inspelade hos oss i våra lokaler eller vid event - Innehåll som du har delat med dig av, exempelvis bilder och videor - Övriga personuppgifter i din profil på tredje parts sociala nätverk (Facebook etc.)
  • Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på ett offentligt forum, i en app eller på en webbplats kan sådan information läsas och användas av alla som har tillgång till platsen och användas för ändamål som varken Nelson Garden eller du har kontroll över. Nelson Garden är inte ansvarigt för information som du lämnar på sådana platser. Nelson Garden kommer inte att använda någon kommentar eller liknande som gjorts av dig utan ditt föregående samtycke.

5. Insamling av cookies

På webbplatser från Nelson Garden används cookies. Nelson Garden använder cookies för att förbättra ditt användande av webbplatsen och för att marknadsföra våra produkter. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används och att uppgifterna hanteras på det sätt som beskrivs i vår cookiepolicy.

6. Delning av dina personuppgifter

Nelson Garden delar inte dina personuppgifter med tredje part som avser att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål om du inte har givit ditt samtycke till detta. Nelson Garden kan dela dina personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag eller på begäran av myndighet.

6.1 Underleverantörer och export av personuppgifter

I vissa fall använder Nelson Garden underleverantörer för att behandla personuppgifter. Vid användning av underleverantörer kommer Nelson Garden alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdeavtal (PUB-avtal) för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade.

7. Sparande av personuppgifter

Nelson Garden behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla krav i lagar och avtal. Det innebär att vi behåller dina personuppgifter i rimlig tid efter din senaste kontakt med oss. När de personuppgifter vi har samlat in inte längre krävs, raderar vi dem på ett säkert sätt.

8. Datasäkerhet och ändring av personuppgifter

8.1 Datasäkerhet

Nelson Garden har åtagit sig att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller annan avvikande behandling av dina personuppgifter. Vidare arbetar Nelson Garden med att säkerställa korrekt användning av personuppgifter, för att upprätthålla dataintegriteten och säkerställa tillgängligheten till data. Vi använder rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa processer och åtgärder för att skydda den information vi samlar in och behandlar.

8.2 Ändring av personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Nelson Garden har sparat och att få eventuella felaktigheter rättade. Du kan skicka oss en begäran om detta via info@nelsongarden.se. För att kunna delge dig informationen på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade i de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data.

9. Ändring av integritetspolicy och kontakt

9.1 Ändring av denna policy

Gällande integritetspolicy finns på nelsongarden.se. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska integritetspolicyn. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår integritetspolicy kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis genom att skicka ett mejl eller skicka ett meddelande på vår hemsida och/eller sociala medier innan ändringarna träder i kraft. Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy genomfördes den 17 september 2018. 9.2 Hur du kontaktar oss Vi värdesätter din åsikt. Om du har några invändningar eller frågor om vår Integritetspolicy, skicka dem till info@nelsongarden.se.