Du agerar som:

Välj rätt gräsfröblandning

12 juli 2023

Det finns hundratals grässorter. När du köper gräsfrön köper du inte bara en sort utan en blandning av flera olika. De olika sorterna är utvalda för att ge varje gräsmatta rätt egenskaper för en viss växtplats och användningsområde.

En person som står i en trädgård och sår gräs.

Ingen gräsmatta är den andra lik. Bokstavligt talat – för bland alla grässtrån hittar du flera olika sorter. Sorterna har parats ihop för att tillsammans ge en gräsmatta som uppfyller vissa krav. När du väljer gräsblandning är det därför bra att ställa sig frågor som: 

  • Hur ska gräsmattan se ut?
  • Vad ska den användas till?
  • Vilka är förutsättningarna?
  • Hur mycket tid har du till skötsel?

En liten, röd stuga på en gräsmatta omgiven av träd.
Gräsmattan vid sommarstugan får gärna klara sig med mycket lite skötsel.

För sommarstugan nära naturen

För gräsmattor du inte besöker så ofta – eller om du hör till skaran som gärna låter gräsklipparen stå – är det bra att välja en gräsblandning som tål att växa på höjden och har små krav på gödning och skötsel. Leta efter en lågväxande sort såsom Gräsfrö Fritid.

För gatans grönaste matta

Är din ambition att ha stans grönaste gräsmatta? Välj en gräsblandning som växer sig riktigt tät. Det finns grässorter för dig med höga krav på utseendet och som samtidigt är slitstarka och växer långsamt, vilket gör att du inte behöver klippa så ofta. Gräsfrö Exklusiv ger just det täta, djupgröna utseendet.

Gräs för daglig lek

De vanligaste önskemålen är en lättskött gräsmatta som tål lek i vått och torrt. En god idé kan vara att välja en gräsblandning som etablerar sig snabbt och gror redan vid 4 grader och därför börjar växa tidigt på säsongen. Gräsfrö Villa Plus Coated har ett näringsrikt och vattenbindande höje som ger en säker etablering och tillväxt – så att du kan ha fotbollsplanen redo på nolltid!

En skuggig, välklippt gräsmatta intill perennrabatter och ett grått hus.
Med rätt grässorter kan även en skuggig plats få en fin gräsmatta. 

Gräs för skuggiga platser

Gräs gillar sol och värme. Skugga och ihållande fukt leder sällan till en välmående gräsmatta, men det finns grässorter som fungerar bättre på sådana platser. För skuggiga och fuktiga ytor finns specialblandningen Gräsfrö Skugga som växer där inget annat gräs vill gro. 

Gräs för slänten

Att anlägga en gräsmatta där marken lutar är inte den enklaste. Leta efter en blandning med grässorter som skickar iväg underjordiska utlöpare, som exempelvis Gräsfrö Slänt. Dessa utlöpare armerar marken och håller jorden på plats. Det gör att du får en stark, tät och jämn gräsmatta även i en slänt.

Tips! Se till att du kommer åt med gräsklipparen i slänten redan innan du anlägger gräsmatta i en slänt. Är det alltför kraftig lutning kanske det är bättre att satsa på andra gröna växter?

Slitstarkt foggräs är utmärkt som prydnad mellan stenplattor i trädgården.

Slitstarkt foggräs är utmärkt som prydnad mellan stenplattor i trädgården.

Specialgräs för fogar och reparation

Att anlägga en helt ny gräsmatta är förhoppningsvis någonting du inte gör alltför ofta. Förhoppningen är ju att din gräsmatta ska hålla. Då och då kan den dock behöva bättras på, exempelvis efter att du kört med en tung skottkärra i samband med att du anlagt ett nytt trädgårdsland. Reparationsgräs säljs ofta i lite mindre förpackningar och är särskilt snabbetablerade samt gror redan vid 4 grader.

Här kan du läsa mer om hur du reparerar din gräsmatta.

Foggräs är sådant gräs som passar att så mellan plattor. Gräsfrö Fritid håller för slitaget som blir när du går och tränger undan ogräs. Det är dessutom torktåligt.

Blomsteräng

Torra, skuggiga och näringsfattiga lägen är inte optimala för en gräsmatta, men däremot utmärkta för en blomsteräng. Blomsterängen bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att vara boplats för fleråriga blommor som i sin tur lockar till sig insekter.

Är du fortfarande osäker? Ta vårt gräsquiz och låt oss hjälpa dig! 

Trädgård och uteliv

Så gräs på hösten

Läs mer

Trädgård och uteliv

Gödsla gräsmattan

Läs mer

Trädgård och uteliv

Grässkolan

Läs mer