Produkter

Växtvård / Gröngödsling

Gröngödsla för en grönare framtid

ReViva är ett sortiment fyllt av fröer till gröngödsling. Med hjälp av gröngödsling kan du förbättra jorden ekologiskt – näring och mineralämnen tillförs samtidigt som jorden luckras upp.
Frö från sortimentet ReViva kan du köpa i fack- och dagligvarubutiker, samt hos många av de byggmarknader som har trädgårdsprodukter i sitt sortiment. Du kan även köpa fröerna via våra återförsäljares webbutiker.

Filtrera