Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Mot myror, myrdosa

Mot myror, myrdosa

Anti MyrA

Färdigblandad gel för långtidsverkande bekämpning av myror i och omkring byggnader. (Dock ej i djurstallar.) Verksam beståndsdel: acetamiprid. 2 x 10 g

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.