Du agerar som:
Home

Bekämpa ohyra

Ohyra, insekter och andra inkräktare
Vi har olika fällor, bekämpningsmedel och skyddande insekts- och kålnät för att bekämpa skadegörare på dina växter. Genom att använda fällor och bekämpning så tidigt som möjligt kan du undvika att oönskade växter, ohyra, ogräs, svampangrepp, djur och insekter ska förstöra dina odlingsdrömmar. Det bästa är om du upptäcker inkräktarna så tidigt som möjligt. Det är helt enkelt naturligt betydligt enklare att vinna kampen mot några få än en hel koloni. Skyddande nät är till exempel bra mot kållarver, nematoder är effektivt mot sniglar och spray fungerar mot bladlöss. Det finns dessutom mycket du kan göra för att minska risken att drabbas. Ju större mångfald du har i din trädgård desto lättare är det att hindra skadegörare. Blanda gärna grönsaker och blommor. Det lockar till sig nyttoinsekter som till exempel nyckelpigor i sin tur kan bekämpa skadegörare. Du kan även till exempel sätta kryddväxter bland dina grönsaker.


Läs mer