Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99

Vårt ansvar

29 June 2021

En sund planet är en förutsättning för att kunna odla. Vi är också övertygade om att odling i sin tur kan ha en positiv verkan på både planet och människa.

Som leverantör av odlingsprodukter har vi ett ansvar att genom design, materialval och produktion, göra det vi kan för att minimera vårt miljömässiga fotavtryck och se till så att ingen tar skada på vägen. Det gör vi genom att lära, anpassa och utveckla, samt genom att välja samarbetspartners som delar våra värderingar.