Du agerar som:

Kvalitetsproblem vitlök

17 October 2022

Som en försiktighetsåtgärd har vi tagit tillbaka all vitlök från butik. Bakgrunden är att vi har funnit fusariumsvamp och kvalster i några av sorterna.

Efter kontakt med Jordbruksverket kan vi konstatera att skadeangriparna bedöms som relativt vanligt förekommande på lök och räknas inte som karantänskadegörare. Likväl ser vi det som en kvalitetsbrist som kan påverka lökens avkastning och har därför valt att ta vitlöken ur handeln.

Hur omfattande är problemet?
Angreppen har konstaterats på en sort men misstänks finnas på ytterligare sorter. Eftersom vi ännu inte vet vilka sorter som berörs tar vi vårt ansvar och tar tillbaka all vitlök. Vi utreder även vilka åtgärder vi kan vidta för att detta inte ska ske igen.

Hur ser jag om min vitlök är påverkad och vad gör jag?
Angreppen är synliga i form av bruna fläckar. Vi rekommenderar att ta upp löken för att minska risken att eventuell smitta sprids i jorden. Om klyftorna har sett fina ut vid plantering bedömer vi risken som mindre, men som en säkerhetsåtgärd bör den ändå tas upp. Vitlöken ska kasseras i brännbart restavfall och inte läggas på kompost eller i matavfallsinsamling.

Har du köpt vitlök kan du returnera den till inköpsstället, oavsett om löken har synliga skador eller inte. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på konsument@nelsongarden.com. Odlingen med våra produkter ska alltid vara säker och glädjefylld och vi beklagar det inträffande!