Du agerar som:

Snabbguide: Beskära vinbärsbuskar och äppelträd

20 april 2022

Att beskära sina träd och buskar är egentligen inget måste. Bryr du dig inte om dem så växer de som de själva vill. Och det funkar ju också. Men vill du ha mycket frukt eller fina former i trädgården så kan det vara värt att ta sig an grenverken en gång om året.

Hur, och när, man beskär på bästa sätt skiljer sig från växt till växt. Och det finns massor med böcker och information på nätet i ämnet. Här är en snabbguide till några av de allra vanligaste kompisarna i våra svenska trädgårdar – äppelträdet och vinbärsbusken.

Beskära vinbärsbuskarna

Beskär dina vinbärsbuskar antingen under vårvintern eller på hösten när årets skörd är avplockad och buskarna tappat sina blad. Var gärna lite tuff och beskär dina vinbär hårt så får du en skörd med många, stora och fina klasar. Bästa resultat får du om du beskär regelbundet, en gång om året, men kom ihåg att olika regler gäller för olika färger av vinbär.

Beskära de röda eller vita vinbärsbuskarna

Röda och vita vinbär får bär på de grenar som är 2–5 år gamla. Ta bort döda eller sjuka grenar samt svaga skott och grenar som hänger ner. (Detta gör du som nämnt antingen under vårvintern eller på hösten när du plockat årets skörd. Beskär så nära marken som möjligt. För att få en kompakt och fin buske kan du klippa ner årets nya skott på grenarna till cirka hälften.

nelson_garden_how_to_prune_currant_bushes_and_apple_trees_blog_post_image_3.jpeg

Beskära den svarta vinbärsbusken

Även svarta vinbär mår bäst av att beskära under vårvinterna eller på hösten efter sista skörden. Svarta vinbär bildar knoppar på såväl årets skott som äldre fruktved. Om du har en gammal och risig buske kan den föryngringsbeskäras hårt, ner till 5–10 cm ovan mark. Se till att lämna kvar en kraftig knopp på varje stam. Ta bort döda eller sjuka grenar samt svaga skott och grenar som hänger ner. Klipp bort skadade och korsande skott så att ljus och luft kan komma in i busken. Beskär så nära marken som möjligt. Ta bort en tredjedel av de äldsta stammarna varje år.

nelson_garden_how_to_prune_currant_bushes_and_apple_trees_blog_post_image_5.jpeg

Beskära äppelträdet

Beskär under vårvintern, innan bladen börjar spira, eller under den så kallade JAS-perioden (juli–augusti–september). Var rädd om grenkragen. Grenkragen är den del av grenens undersida som fäster mot stammen. Grenkragen liknar små veck vi grenens undre fäste. Den är trädets skydd mot skador. Såga strax utanför de små vecken som bildar grenkragen. Använd alltid en riktig grensåg när du sågar grenar, och aldrig fogsvans eller andra snickarsågar! De kan riva upp svårläkta sår.

Vattenskott och tunnare grenar klippsbort med en bra sekatör.

Försök att få en balans mellan gamla grenar som är trädets stomme, mellangamla grenar som ger en vacker form och unga skott som kommer att ge frukt i framtiden. Ta en paus ibland och backa några meter. Då är det lättare att se trädets hela form och avgöra vilken gren som ska sågas näst. Ta bort döda, sjuka och skadade grenar. Beskär stora grenar i flera steg så undviker du fläkskador (att grenen fläks och skadar trädets stam). Ta bort grenar som växer in i kronan eller ner mot marken. Ta bort grenar som korsar eller skaver mot varandra.

Vid för kraftig beskärning kan äppelträdet, eller om trädet förlorat mycket bladmassa på annat vis kan trädet börja skjuta så kallade vattenskott. Det är snabbväxande grenar som trädet skjuter fram snabbt för att leva vidare. Men vattenskotten ger inte ett bra och kraftigt träd på sikt. Ser du att ditt träd skjuter vattenskott är det viktigt att inte skära bort alla på en gång. Om alla tas bort sätter trädet fart och bildar nya, och du får ett träd med ännu fler vattenskott. Ta istället bort ca en fjärdedel eller max hälften av vattenskotten. Använd helst såg (i stället för sekatör) för detta. Då kan du även ta bort den lilla tillväxtknutan på den större grenen, och slipper nya vattenskott från samma punkt.

Om äppelträdet är riktigt risigt eller alldeles för stort kan det behöva beskäras rejält. Men ta inte allt på samma gång, utan gör det till ett treårsprojekt och gallra lite åt gången.