Du agerar som:

Grässkolan – så en gräsmatta

27 juni 2022

Gräs är ett praktiskt underlag för lek, särskilt på större ytor. Även en mindre yta gräsmatta fyller sin funktion för rekreation i en trädgård som i övrigt består av rabatter, buskar och träd. Oavsett var du väljer att så din nya gräsmatta är hösten en bra tid att så gräsfrön.

Även om det går att så gräs under en stor del av året är det allra bäst att göra det framåt hösten. Då är temperaturen i jorden perfekt och luftfuktigheten hög vilket gör att fröna gror lättare. De flesta gräsblandningar gror vid 8 – 10 °C men det finns sorter som kan sås redan vid 4 °C. På hösten får gräsfröna dessutom mindre konkurrens från ogräs vilket hjälper gräsmattan på traven.

Före sådd – underarbete är A och O

Underarbetet är A och O om du vill få en tät och jämn gräsmatta till nästa säsong. Börja med att kratta bort eventuella rötter, kvistar, stenar och ogräs från ytan. Dessa är varken bra för gräsmattan eller särskilt trevliga för de som ska vistas på den.

Bearbeta jorden för att gräsfröna ska få fäste och för att rötterna ska få utrymme. Det är också bra om du ser till att jorden är väldränerad och näringsrik. Blanda i grus om jorden är lerrik, jordförbättra om jorden är mager och grundgödsla gärna med exempelvis gräsgödning eller annat typ av gödning.

Avsluta med att jämna ut ytan noggrant innan du strör ut gräsfrön – när gräsmattan väl har vuxit upp är det lätt att snubbla i osynliga hål.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_3.jpgSe till att sprida ut gräsfröerna så jämt som möjligt för en jämn och fin gräsmatta.

Så gräs – sprid ut, mylla ner och vattna

När jorden är redo strör du ut gräsfrö med såvagn eller för hand. En god idé är att så en vindstilla dag – gräsfröer är lätta och flyger lätt med i vintern.

Ett enkelt sätt att få en jämnare sådd över hela området är att dela upp gräsmattan i mindre delar och så varje del för sig. På förpackningen står hur stor yta som blandningen är tänkt att räcka till. Så hälften av fröna i gräsmattans läng­driktning och hälften på tvären.

Mylla gärna ner fröna i jorden med en kratta så att de får kontakt med jorden. Vattna sedan ordentligt. När du tror att du vattnat klart så kan du vattna lite till.

Gräsfrön gror efter 2–4 veckor. Det är viktigt att ytan hålls fuktig tills gräset har vuxit till sig. Tänk på att när de första stråna kommit upp finns det andra arter som tar längre tid på sig. Ha lite is i magen och sluta inte vattna för tidigt om det är torrt ute.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_2.jpgVattna lite och ofta i början. Hösten är en bra tid att så gräs för att behålla den fukt du tillför. Regnet räcker oftast inte för att hålla en jämn fuktighet.

Vattna gräsmattan – lita och ofta i början, mycket och sällan senare

Vattna din nysådda gräsmatta lite och ofta. När den har vuxit upp är det däremot bättre att vattna rikligt och sällan för att vattnet ska nå hela vägen ner till rötterna. Vattna gärna på kvällen. När solen ligger på hinner vattnet nämligen avdunsta innan det tränger ner till rötterna.

Klippa gräsmattan

Klipp den nysådda gräsmattan för första gången när höjden är 7 – 8 centimeter. Då är det viktigt att inte klippa för mycket utan bara toppa stråna så att de klyvs. På så sätt blir gräsmattan tätare.

Var noggrann med att aldrig klippa mer än en tredjedel av gräsets längd. För en etablerad villagräsmatta är 4 – 5 centimeters höjd ett bra riktmärke när det gäller klippning. Det är en bra höjd för att gräset ska stå emot torka och slitage.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_1.jpgVar inte för ivrig med att klippa gräsmattan i början då den fortfarande är känslig. Ju mer regelbundet du klipper när mattan väl är etablerad, desto finare växer den.

Gödsla gräsmattan

Förutom grundgödslingen när du sår din gräsmatta är det bra att tillföra näring regelbundet. Minst tre gånger per säsong är ett bra riktmärke för en välmående gräsmatta. Stödgödsla första gången när gräset börjar bli grönt och därefter ytterligare två gånger med omkring 6 – 7 veckors mellanrum.

Hur du hanterar ditt gräsklipp spelar också roll för hur mycket du behöver gödsla. Låt gärna gräsklippet ligga kvar så återförs delar av näringen till gräsmattan. Om du krattar upp gräset för att använda som täckmaterial och näring i dina odlingar, tar du näring från gräsmattan. Då behöver du fylla på med ny näring utifrån (gödsla).

Använda gräsmattan

Beroende på vilket gräsfrö du valt och hur klimatet varit brukar du kunna använda din nya gräsmatta efter ungefär åtta veckor. Det dröjer dock ytterligare innan gräsmattan tål allt för tuffa aktiviteter.