Du agerar som:

Gödsla gräsmattan

12 juli 2022

En stark och frisk gräsmatta är också en tålig gräsmatta som håller bättre under torrare perioder. För att kunna växa sig stark behöver gräsmattan tillräckligt med näring, vilken den får om du gödslar regelbundet.

Gödsla en etablerad gräsmatta

I april–maj, när gräset har börjat växa, gödslar du en första omgång. Då ger du gräsmattan goda förutsättningar inför sommaren.

I slutet av juni eller början av juli gödslar du en andra gång för att ge gräsmattan tillräckligt med näring för resten av sommaren.

Nelson_Garden_ Fertilising lawns_Image2.jpg

Tips! Att låta gräsklippet ligga kvar och förmultnas är bara positivt eftersom en del näring då kan återgå till gräset. Om du samlar upp gräsklippet, kan du med fördel gödsla en tredje gång under sommaren. En gräsmatta i dåligt skick – exempelvis året efter en extremt torr sommar – kan också må bra av en tredje gödsling.

Vattna alltid efter att du har gödslat gräsmattan.

Nelson_Garden_ Fertilising lawns_Image1.jpg

Gödsla en nyanlagd gräsmatta

Om du sår helt nytt på våren bör du grundgödsla genom att mylla ner gräsgödsel 10–15 cm djupt i jorden. När gräset är ett par centimeter högt, gödslar du en andra omgång.

Om du sår på hösten, gödslar du först på våren och följer upp med ytterligare en omgång gödsel i mitten av sommaren.

Sprid gödseln jämnt.