Du agerar som:

Ta hand om trädgårdens nyttodjur

05 juni 2023

Under sommaren pågår en kamp mot skadedjuren. Håll dig väl med nyttodjuren så kan du få hjälp på traven med att hålla dina odlingar fria från angrepp. Vi ger dig koll på trädgårdens nyttodjur och tipsen för att få dem att trivas.

När du använder kemiska bekämpningsmedel blir du inte bara av med skadedjuren – de är lika giftiga för trädgårdens nyttiga hjälpredor! En bättre idé är att skapa en trädgård där nyttodjuren trivs. Dessa djur och insekter hjälper nämligen till att hålla många av våra värsta skadedjur borta från växterna. Genom att odla många olika växter kan du locka till dig fjärilar, bin och humlor – pollinatörer som är helt avgörande för att fruktsättning och blomning.

En humla på en ljusgul tagetes.

Humlor är viktiga pollinatörer

Humlan är en av de insekter som har störst betydelse för pollineringen. Pollineringen är viktig för att växterna ska bära frukt vilket är en förutsättning för att sätta frö och nya växter ska bli till. Du kan enkelt locka fler humlor till trädgården genom att odla blommande växter som de tycker om. Humlor tycker om växter med mycket nektar – mynta, timjan, rosmarin, oregano, lavendel, isop och citronmeliss är några exempel som får humlorna att trivas. Gurkört, jätteverbena, vinbär, krusbär och hallon lockar också till sig humlor.

Ett bi på en rosa blomma.
Bin är viktiga pollinatörer. Håll dig väl med dem och du kan se fram emot kraftfull blomning och mer frukt.

Bin älskar kryddväxter, bär och klöver

Locka vildbin till trädgården så hjälper de till att pollinera växter, bärbuskar och fruktträd, vilket gynnar fruktsättningen. Precis som humlor tycker bin om många av våra kryddväxter. Låt gärna både klöver och maskrosor frodas i gräsmattan. Honungsfacelia är en annan favorit bland våra bin liksom lavendel, hallon och smultron. Det finns även fröblandingar som består av växter med riklig nektar som pollinerarna tycker om.

Ställ gärna ut ett fat med vatten som bin och humlor kan dricka ur under varma sommardagar. Glöm inte att lägga några kulor eller stenar i fatet så att de kan nå vattnet utan att drunkna. Ställ gärna fatet i rabatten eller vid krukorna, lite skymd av växtligheten och nära de växter som behöver pollineras.

En nässelfjäril på en vit blomma.
Fjärilar tycker om blommor som är färgstarka, innehåller mycket nektar och med kronblad som är enkla att landa på.

Locka fjärilar med rudbeckia, prästkrage och jätteverbena

Genom att locka fjärilar till trädgården får du ytterligare ett vackert nyttodjur som hjälper till med pollineringen. Dessutom är fjärilen en naturlig del av vårt ekosystem och vissa arter är hotade eftersom många av våra ängsmarker, vilka är deras naturliga hemvist, håller på att försvinna.

Rudbeckia, jätteverbena, lavendel och prästkrage är några växter som fjärilarna tycker om. Generellt gillar fjärilen växter med mycket nektar och som har kronblad som är lätta att landa på. Timjan, oregano och salvia är andra favoriter.

Brännässlor i en rabatt tillsammans med libbsticka, funkia och smultron.
Nässelfjärilens favorit! Här har nässlor planterats vid en syrenbuske tillsammans med libbsticka, funkia och smultron.

Har du några brännässlor i ett hörn av trädgården som du funderar på att ta bort – tänk om. Nässlorna är jättebra för bland annat nässelfjäril och påfågelöga vars larver äter nässlorna. Låt gärna tistlar och brännässlor få frodas i en undanskymd del av trädgården. Nässlorna kommer dessutom väl till pass när du vill göra eget gödselvatten.

Nyckelpigor är bladlössens värsta fiender

Bladlöss förökar sig snabbt så det är viktigt att du upptäcker dem tidigt. Kan du locka nyckelpigor till trädgården har du redan hjälp på traven. Nyckelpigor är nämligen bladlössens naturliga fiender och en enda nyckelpiga kan äta upp till 40 bladlöss per dygn. Ett husmorsknep är att ställa ut glas med sockervatten som kan locka till sig nyckelpigor. Det skadar inte att prova, men givetvis är det ännu bättre att skapa en trädgård där nyckelpigorna trivs. På våren lever nyckelpigorna av pollen så fyll din trädgård med vårblommande växter som krokus och annan vårblommande höstlök.

Igelkotten en viktig hjälpreda i trädgården

Igelkotten är inte bara en söt kompis i trädgården, den

är också viktig för att hålla insekter, larver och vissa snigelsorter borta. För att få igelkotten att trivas så ska

du kunna erbjuda tillgång till gömställen i form av buskage, lövhögar eller en kompost. Lämna gärna någon mindre hög av grenar och löv på en avlägsen plats i trädgården kotten får vila ostört.

Småfåglar äter insekter

Genom att skapa en trädgård som småfåglarna tycker om hjälper de dig i sin tur att hålla fritt från insekter på våren när bina ännu inte börjat jaga skadeinsekter. För att få fåglar att trivas i din trädgård behöver du kunna erbjuda skydd i form av buskar och trä. Glöm inte heller att sätta upp dekaler eller markeringar på stora fönster. Det gör dem mer synliga för fåglarna och minskar risken för kollisioner.