Du agerar som:
Reconnect to nature

Så här skapar du en blomsteräng

09 March 2024

En blomsteräng med vallmo och blåklint.

Bidra till den biologiska mångfalden i din trädgård genom att så vildblommor på ytterligare en jordlott. Då får du en blommande upplevelse fylld med surrande insekter som dessutom ser helt fantastisk ut.

En handfull blomfrön strös ut på bar jord med en glidande rörelse. Och vips har startskottet gått mot drömmen om en blommande äng. Att titta på djurlivet, känna doften av blommorna och njuta av åsynen av en äng i full blom. Det går absolut att förverkliga, men det kräver både eftertanke och planering om blomsterprakt och djurliv ska bli så sprudlande som man föreställer sig.

Frön till ängsblandningar sås på våren eller sensommaren och bidrar till att skapa en frodig trädgård med mångfald. Ängsblommor är inte enbart en fröjd för ögat, utan bidrar också till att bevara och skydda våra naturliga ekosystem samtidigt som de bidrar till större artrikedom i våra trädgårdar. Blomblandningar med inhemska växtarter är vackra, mångsidiga och bivänliga. Blommorna innehåller mycket pollen och nektar, vilket tillgodoser fjärilar, bin och insekter. En del av blommorna sätter dessutom fröer som vissa fågelarter uppskattar – det innebär att du även främjar den biologiska mångfalden i din trädgård.

Bland de vilda blomfröna finns såväl ettåriga som två- och fleråriga växter. Vissa blommar alltså redan första året, medan andra kommer att sätta gröna blad under sitt första levnadsår, för att blomma nästkommande år och sedan vissna ner. Liksom sina ettåriga vänner sätter de frön som sedan sprids naturligt. De fleråriga arterna växer till sig under några år för att sedan blomma år efter år.

På så sätt får du en fin blandning av olika arter, där du både kan njuta av blomsterprakt första året och samtidigt se fram emot nya blommor och återblomning år efter år. Det kommer garanterat att bli vackert.

Att tänka på när du väljer blommande fröblandningar

När du drömmer om att skapa en vildvuxen, blommande äng är det vanligtvis gräsmattan som de flesta har i åtanke. Men det behöver inte alls vara en så stor och omständlig process – även mindre ytor kan bli effektfulla.

Det räcker med att planera om en liten del av trädgården. Du kan exempelvis anlägga en rabatt runt terrassen, längs en stig eller skapa en upphöjd rabatt och så den vilda ängsblandningen. Jorden bör vara ny, eftersom det är viktigt att det inte finns några ogräsfrön i den. Tillsätt gärna även tvättat grus så att syre når ner till rötterna samtidigt som jorden dräneras. Snart kommer det vackraste av blomsterhav att dyka upp och berika livet i din trädgård även på de minsta platserna.

Om du har planer på att göra om en större yta, som en större del av gräsmattan, finns det lite mer du behöver tänka på. Först och främst måste du fördjupa dig lite i var de vildvuxna växterna vanligtvis växer. Det är viktigt att efterlikna dessa växtplatser så att växterna får de bästa förutsättningarna på sin nya växtplats.

Så här etablerar du din blomsteräng

Du kan använda samma ängsblandning för lerjord som för sandjord, men jorden måste förberedas noggrant innan du sprider ut dina blomfrön:

 • I lerjord blandar du i en rejäl omgång tvättat grus som du fräser ner i lerjorden. Det är viktigt att allt blandas väl så det kommer in luft kommer i jorden.
 • I sandjord gör du i princip på samma sätt, men du kan faktiskt nöja dig med att lägga ut ett lager tvättat grus direkt ovanpå sandjorden.
 • I normal trädgårdsjord kan du börja med att lösgöra jorden och kratta igenom den ordentligt så att den blir jämn och fin. Lägg ett lager tvättat grus ovanpå.

När/om du använder jordfräs kommer jorden att vändas med risk för att potentiella ogräsfrön kommer upp till ytan och därefter börja gro. De ska i sådana fall naturligtvis gallras bort.

Blanda aldrig kompost eller annat näringsrikt substrat i din framtida blomsteräng. Då kommer gräs och ogräs snabbt att ta över och det är precis vad vi vill undvika. Ingen gödning på den nya ytan med andra ord!

Nu kan du strö ut blomfröna i den lösa jorden/gruset. Kratta försiktigt i jorden några gånger så att fröna precis täcks av lite jord. Vattna ordentligt med en mjuk spridare så att det översta jordlagret blir vått. Om det skulle vara en torr period strax efter etableringen bör du vattna.

När plantorna har börjat gro och växa klarar sig de flesta vilda blommor på egen hand med minimal ansträngning från din sida. Ta bort eventuella oönskade växter som plötsligt kan dyka upp, såsom tistlar, kvickrot och kirskål.

Förberedelser vid större ytor

Om du har planer på att omvandla en större del av trädgården krävs det en del förberedelser. Du måste ta bort grästorven och i princip även det näringsrika jordlagret. Det innebär vanligtvis att du behöver skala av det översta jordlagret. Detta material kan du till exempel använda till upphöjda rabatter i köksträdgården eller liknande, eller bara slänga i komposten.

Det kan vara en god idé att anlita en professionell trädgårdsmästare till detta arbete, men är du händig kan du hyra en minigrävare och göra jobbet själv.

När grästorven är borta lägger du antingen en grusblandning på det avskalade området eller en blandning av ny, färsk jord som blandats med tvättat grus. Det handlar om att göra jorden ”steril” (bar och fri från ogräsfrön) och så näringsfattig som möjligt. Då trivs de vilda blomblandningarna bäst.

Så sköter du din blomsteräng

Din nya blomsteräng tar inte hand om sig själv. Om du lämnar orörd kommer den snart att tas över av mer aggressiva arter. Det krävs med andra ord viss ansträngning. Här följer några tips på hur du sköter om din blomsteräng:

 • Gödsla aldrig din blomsteräng. Även om du tänker att den skulle må bra av det, vore det att göra den en björntjänst. Vilda blommor trivs nämligen inte i näringsrik jord.
 • Klippa ner din blomsteräng till cirka 10 cm en gång om året efter blomning. Låt klippet torka och ligga kvar några dagar. Du kan eventuellt låta det ligga till senvintern – då kan fåglarna få glädje av kvarvarande frön i fröställningarna på de torra plantorna.
 • Skaka gärna fröställningarna och strö ut frön på platsen. Detta gäller framför allt ett- och tvååriga ängsplantor för att få en kontinuerlig tillväxt.
 • Därefter ska allt klipp tas bort. Det får inte finnas något kvar som kan fungera som näring i form av komposterat växtmaterial. Släng eventuellt resterna i komposten och använd på andra ställen i trädgården där de är till nytta, till exempel i köksträdgården och prydnadsrabatter.

Det kan för övrigt vara fördelaktigt om det finns träd i området. Då kommer trädens rötter att suga åt sig eventuell restnäring.

6 tips för rätt ängsblandning

Med rätt blandning av blomfrön får du flera fördelar:

 1. Du får ökad biologisk mångfald eftersom de vilda fröblandningarna bidrar till att öka den biologiska mångfalden i din trädgård. Genom att så olika typer av blommor skapar du en livsmiljö för olika insekter som hjälper till med pollinering och på ett naturligt sätt kan bekämpa eventuella skadedjur. Detta skapar en mer harmonisk och balanserad trädgård där växter och djur kan trivas tillsammans.
 2. Det krävs minimalt med skötsel eftersom sådda fröblandningar kräver minimalt med underhåll. Du behöver i princip bara klippa blomsterängen en gång om året och sedan ta bort klippet. Växter som är anpassade till lokala förhållanden behöver varken bevattnas eller gödas.
 3. Du får en färgrik och naturlig blomsterprakt med de vilda fröblandningarna. De tillför en otrolig färgrikedom och naturlig skönhet till din trädgård, som är till glädje för både ögat och själen.
 4. Du främjar pollinatorer i trädgården såsom insekter, bin och fjärilar. De spelar en avgörande roll i pollineringen av växter och är avgörande för att bevara och upprätthålla vår livsmedelsförsörjning. I trädgården är det bland annat dina fruktträd och bärbuskar som får en hjälpande hand, och på åkrarna får grödorna en rejäl skjuts. Trädgårdens pollinatorer får dessutom en viktig källa till föda och livsmiljöer, och du kommer att uppleva en mängd surrande aktiviteter när bin och fjärilar besöker din trädgård för att samla nektar och pollen.
 5. Du hjälper till att bevara inhemska arter – både när det gäller växter och djur. Vilda fröblandningar består av inhemska blommor som är anpassade till det lokala ekosystemet. På så sätt hjälper du även det lokala djurlivet som använder din äng som livsmiljö. Du bidrar därmed till att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla ett hälsosamt ekosystem i ditt närområde.
 6. Du kan ge stafettpinnen vidare till barn och vuxna. Att så vilda fröblandningar i din trädgård är en spännande process att följa och kan vara en fantastisk inlärningsmöjlighet. Du kan observera och lära dig om olika växtarter, insekter och djurlivet som besöker din trädgård. Det kan också vara ett bra tillfälle att lära dina barn och gäster om vikten av att bevara naturliga livsmiljöer och ett hållbart förhållningssätt till trädgårdsskötsel.

Frågor och svar

När ska man så vilda blomfrön till en äng?

Du kan så dina vilda blommor två gånger om året. Antingen på våren, runt april eller maj. Det viktigaste är att jorden inte längre är kall. Du kan även så fröna under sensommaren från september och tills frosten kommer.

Var kan man så en vild blomblandning?

Det beror på vilken typ av blomblandning du har och vilka frön som medföljer. Vissa blomblandningar är bra för torra jordar, även kallat ängsmarker. Andra är bäst för fuktigare växtställen – även kallade ängar. Och däremellan finns blandningar av blomfrön som tål att stå i full sol, delvis skugga eller helskugga. Läs på fröpåsen vilka växtvillkor som gäller.

Är vilda blommor fleråriga?

Vissa av de vilda blommorna är fleråriga, men det finns även blandningar med ettåriga och tvååriga växter. På så sätt får du snabbt en blommande plats i trädgården.

Vad är fördelen med en blomsteräng?

Den största fördelen med vilda blommor i trädgården är att de lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter. Med rätt blandning av blomfrön kan du dessutom locka till dig olika fågelarter. På så sätt får du en större mångfald i din trädgård och bidrar samtidigt till att bevara och stärka ekosystemet i ditt närområde.

Kan man använda upphöjda rabatter eller pallkragar till vilda blommor?

Ja, du kan absolut använda upphöjda rabatter eller pallkragar för att så dina frön från olika blomblandningar. Se till att ha näringsfattig jord i dina rabatter och komplettera eventuellt med tvättat grus för optimal dränering. Därefter kommer du inom kort att få njuta av de vackra vilda blommorna på nära håll.

Vad gör blommor för naturen?

Vilda blommor ger föda och gömställen för många olika insekter och ser dessutom till att din trädgård attraherar ännu fler pollinatorer som till exempel kan hjälpa till att pollinera dina äppelträd. De insekter som lockas till sig av de vilda blommorna blir dessutom födokälla för smådjur som fåglar, igelkottar, ödlor, sniglar med mera.