Du agerar som:

Så får du en miljövänlig trädgård

02 juni 2023

Egentligen säger det sig självt. Vi vill kunna odla naturen på ett naturligt sätt. Men hur skapar man en så miljövänlig trädgård som möjligt? Vi bjuder på en checklista! Om du inte kan följa precis alla tipsen så är det uppmuntrande att veta att även små förändringar gör skillnad för miljön, växterna och djuren som lever i din trädgård.

Med ekologisk odling menas i korthet att använda sig av metoder som går hand i hand med naturens kretslopp. Det handlar om att använda naturresurser som energi, jord och vatten på ett långsiktigt, hållbart sätt. Även djuren spelar en viktig roll. För att göra din privata trädgård eller täppa miljövänlig behöver du följa några enkla steg och använda ditt eget sunda förnuft. Då belönas du snart med friskare grödor, växter och djur. Känner du att du inte har möjlighet att bidra på alla plan? Då lönar det sig ändå att bidra på några utvalda bitar och göra trädgården miljövänlig så gott som du hinner och kan. Små insatser har också en positiv inverkan på miljön, växterna och djuren i din trädgård.

1.Börja med frisk jord

Jorden är grunden till all sund och lyckad odling. Jord med mycket liv är en förutsättning för att växter ska må bra. Genom att sköta om jorden vi odlar i bidrar vi till större biologisk mångfald och mer klimatsmart odling. Ett sätt att hålla jorden levande är genom att kontinuerligt tillföra organiskt material, exempelvis genom att kompostera och skapa din egen jord. Det är också en god idé att inte vara för noggrann med städningen utan låta blad och kvistar förmultnas på plats. För att ge mikrolivet i jorden en extra boost kan du även tillföra så kallade biostimulanter.

Om du bestämmer dig för att bara använda jord som är godkänd för ekologisk odling kan du vara säker på att den är gödslad med naturgödsel, det vill säga med exempelvis kogödsel eller rester från livsmedelsindustrin.

2.Välj rätt fröer och plantor

Idag är många fröer och sättlökar ekologiskt framodlade och miljömärkta. Organic är en EU-märkning som garanterar att de kommer från ett ekologiskt jordbruk.

Läs också på om vilka plantor som trivs i just din växtzon och på din typ av odlingsplats. Anpassa valet efter om det till exempel är skuggigt på tomten, om du har kalkfattig jord och så vidare. På så sätt kan du hitta växter som trivs på ett naturligt sätt och du behöver inte använda gödsel eller bekämpningsmedel i onödan.

Växter som är märkta med ”E-planta” är utvalda för att de trivs och tål just vårt svenska klimat.

Röd och orange tagetes som skördas.
Att gröngödsla innebär att odla en gröda för att tillföra jorden näring och mineraler. Bra grödor är exempelvis tagetes, honungsfacelia och bovete. Foto: Kristine Hellemo

3. Gödsla naturligt

Naturgödsel – från höns, ko, häst och får – är erkända naturliga jordförbättrare. Till skillnad från konstgödsel så har naturgödsel (eller organiskt gödsel som det också kallas) ett animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.

Du kan också ge jorden i köksträdgården ny energi någon gång då och då genom gröngödsling. Då odlar du en gröda inte för dess skörd utan för att tillföra jorden mer näring och mineraler. Färdig mix för gröngödsling som du kan så från april eller maj hittar du i din trädgårdsbutik.

Det finns många andra sätt att gödsla naturligt. Några centimeter gräsklipp från gräsmattan tillför extra näring till rabattjorden. Även aska och tång är bra jordförbättrare. Du kan också göra flis av avklippta grenar. Flis är inte särskilt näringsrikt men ger en bra struktur till kompakta jordar. Nässelvatten är däremot mycket näringsrikt – lägg klippta nässlor i en stor kanna med vatten och vattna efter några dagar. Detsamma gäller utspädd urin – även kallat guldvatten – vilket är ett av de mest näringsrika ämnen du kan ge dina växter. För att inte tala om kompost.

4. Anlägg en kompost och få en mer miljövänlig trädgård

Genom att anlägga en kompost ser du i praktiken till att bli självförsörjande på jord och jordförbättring. Och det är inte så svårt som det kanske låter. Dessutom är det ganska skönt att veta att allt köksavfall går tillbaka till naturen och kan återvinnas på den egna tomten. Du kan använda en köpt behållare eller tillverka en egen.

En cylindergräsklippare som klipper en gräsmatta.
Att klippa gräset med en cylindergräsklippare är bra både för kroppen och den miljövänliga trädgården.

5. Jobba med kroppen

Om du har möjlighet, undvik bensin- eller eldrivna redskap och använd handredskap i stället. En handdriven cylindergräsklippare är ganska trevlig att traska runt gräsmattan med. Kroppen får jobba och det bullrar inte i onödan. Är inte detta möjligt, välj en elgräsklippare eller tanka din bensinklippare med alkylatbensin i stället för vanlig 95-oktanig.

6. Bjud in nyttodjuren

Du kan skapa rätt förutsättningar för att några av våra nyttodjur ska trivas i trädgården genom att odla plantor de föredrar eller genom att städa lagom i vrårna. Lämna exempelvis någon mindre hög av grenar och löv till igelkotten på en avlägsen plats i trädgården. Igelkotten äter både mördarsniglar och larver och även olika sorters skadeinsekter. För att få den att trivas så ska du gärna ge den tillgång till dels buskage men även just lövhögar. Se även fåglarna som dina vänner – de äter flera av trädgårdens skadedjur. Välkomna dem med holkar, fågelbad och buskar som bjuder på bär. De plantor du inte vill att de ska mumsa på kan du täcka med nät. Vill du lära dig mer om hur du får en mer fågelvänlig trädgård kan du ta dig en titta här.

Bladlöss förökar sig snabbt och det är bra om du upptäcker dem tidigt. Nyckelpigor är bladlössens naturliga fiender – en enda nyckelpiga kan äta upp till 40 bladlöss per dygn! Det sägs att sockervatten kan locka till sig nyckelpigor – lyckas du med det så kan bladlössen snart känna sig besegrade. Du kan också klämma ihjäl lössen med fingrarna eller spreja dem med såpvatten. En kraftig vattenstråle kan också få bort dem.

Mördarsniglar gillar öl. Häll upp öl på ett fat med höga kanter så trillar de ofta dit. De sägs också gilla plantor med stark doft. Genom att plantera till exempel tagetes i närheten av ditt grönsaksland kanske du lyckas locka i väg dem från din sallad. De gillar också att gömma sig under förmultnade löv. Städa bort och håll koll så undviker du att de bosätter sig. Men spara ett stökigt hörn i en avlägsen del av trädgården för igelkotten – han gillar som nämnt lövhögar och hjälper dig att hålla efter skadedjur.

Backtimjan används om marktäckare.
Naturliga marktäckare konkurrerar ut ogräset i den miljövänliga trädgården. 
Backtimjan är exempel på en naturlig marktäckare som är både vacker och bjuder på kryddiga blad att använda i maten.

7. Hindra att ogräset sprider sig

Ogräs är irriterande. Men det finns flera metoder att hindra dess framfört.

Ett sätt är att använda marktäckväv som läggs på jorden i till exempel köksträdgården, perennrabatten eller runt buskar. Väven släpper igenom vatten men stänger ute ljus och förhindrar därför ogräset att ta över. Du kan också använda täckbark i lite tjockare lager.

I perennrabatten eller köksträdgården kan du plantera naturliga marktäckare på all synlig jord som snart konkurrerar ut ogräset. Om du inte har alltför stora arealer med ogräs kan du spruta dem med ättika eller hälla hett vatten över. Men det kräver lite tålamod – för du kan behöva göra om proceduren några gånger.