Du agerar som:

Gröngödsla

06 juli 2021

En tom växtplats är inte bara tråkig att se på – bar jord är inte särskilt gynnsamt för växtplatsen eller dina kommande odlingar. Gröngödsling handlar om sådd för bättre jord och kan göras på flera olika sätt.

Varför gröngödsla?

Gröngödsling är det enklaste sättet att gödsla jorden, minska näringsläckage, få bättre jordstruktur och minska uppkomsten av ogräs. Samtidigt skapar gröngödslingen de allra bästa förutsättningarna för att bin, fjärilar och små mikroliv ska älska din trädgård. Det finns inte många andra former av gödsel som kan skryta med allt detta.

För den som är platsmedveten odlas gröngödslingsgrödan innan eller efter andra grödor. När du gröngödslar odlar du för att skydda och förbättra jorden. Växterna ska hålla jordytan täckt, luckra upp jorden med sina rötter och återföra näring när de plöjs ner på växtplatsen. De särskilda egenskaperna hittar vi hos olika sorter som passar som gröngödselväxter.

Nelson_Garden_Green manuring –_image_4.jpg
I Gröngödselfrö, 3-mix är det honungsfacelia, blodklöver och bovete som samarbetar för en bättre jord. Foto: Markus Danielsson

Hur ska jag odla gröngödsling?

Huvudgröda

I stället för att låta jorden stå bar odlas gröngödslingsgrödan som en huvudgröda under hela växtsäsongen. De flesta gröngödslingsväxter slås av före blomning och myllas sedan ner i jorden (följ instruktionerna på fröpåsen noggrant), vilket ger tillskott av mullämnen och näring. På så sätt blir jorden lucker och näringsrik. Vissa gröngödslingsväxter har djupa pålrötter som förbättrar jordstrukturen samtidigt som de når näring och mineraler från de djupa jordlagren. Andra gröngödslingsgrödor, till exempel blodklöver, har en kvävefixerande förmåga. Dessa grödor fixerar kvävet i luften och då de har myllats ner i jorden frigörs det.

Fånggröda

En fånggröda odlas efter en annan odlingskultur. Du kan så en fånggröda där du just har skördat din lök. Fånggrödan fungerar så att den fångar upp och binder det överskott av näring som finns i jorden. När grödan sedan myllas ner återförs näringen till jorden. På så sätt läcker ingen näring ut i marken, näring som skulle ha bidragit till försurning, utan den fångas upp och används så småningom av de växter som i framtiden kommer att planteras.

Bottengröda

En bottengröda odlas samtidigt som andra grödor odlas. Odla tagetes bredvid grönsakerna i grönsakslandet. När odlingssäsongen är över mylla ner tagetesen och på så sätt tillförs mullämnen och näring till jorden. Detta sätt att odla kan även ses som en form av kompaktodling vilket förhindrar ogräset att ta överhand.

Nelson_Garden_Green manuring –_image_2.jpg
Om du sår gröngödselfrö några veckor innan utplantering av dina grönsaksplantor hinner det växa upp en grön matta som du sedan kan vända ner i jorden. Foto: Markus Danielsson

Olika sorter med olika syften

För att luckra upp jorden är det bra att så sorter med djup rot som exempelvis honungsfacelia och gurkört. Dessa ger dessutom en hel del bladmassa som du sedan myllar ner i jorden.

Blodklöver, liksom andra sorters klöver och liksom baljväxter, är kvävefixerande. Det innebär att dessa växter kan ta upp kväve från luften och dra ner det i jorden så att det i sin tur kan tas upp av nästa generations växtlighet. Kväve är det näringsämne växterna behöver mest av.

En fördel med att gröngödsla är att ogräs inte får plats att växa. Bovete är snabbväxande och bildar snabbt en grön matta som hindrar ovälkomna sorter från att få fäste.

Eftersom du oftast vill ha alla de olika egenskaperna så är det fiffigt att så olika sorter på samma plats. Det finns färdiga frömixpåsar som gör det enkelt att komma igång med din gröngödsling. Givetvis kan du skapa din egen blandning också.

Nelson_Garden_Green manuring –_image_5.jpg
Bovete, honungsfacelia och blodklöver är vackra när de går i blom. Foto: Anna Lindeqvist

Olika metoder

Så gröngödselfrö på våren

Du kan så gröngödselfrö tidigt på vårvintern på platser där du sedan ska odla. Fröerna hinner gro och växa upp en bit på våren innan du vänder ner dem i jorden. Ungefär 2–3 veckor innan årets grönsaker ska sås brukar vara lagom. När det är dags att plantera ut dina försådda plantor i början av sommaren har jorden redan fått bättre näring och struktur.

Så gröngödselfrö på våren eller sommaren

Om du har en odlingsbädd som helt ska få vila från grönsaksodling passar det utmärkt att så gröngödselfrö. Du låter då plantorna stå kvar under hela växtsäsongen. Grönmassan vänder du ner i jorden på hösten. Då förbättrar du jorden inför nästa odlingssäsong.

Gröngödselfrön passar också bra att så mellan raderna i din odling. Det håller undan ogräs och lockar till sig nyttodjur. Eftersom du aldrig rensar bort växterna utan vänder ner dem i jorden framåt hösten så hålls näringen kvar på växtplatsen.

Så gröngödselfrö på hösten

Om du har ett ställe som du skördat färdigt för i år kan du så gröngödselfröer. De hinner börja gro under hösten och blir perfekt skydd mot höstens regn som annars riskerar att skölja bort jord och näring. Låt plantorna stå kvar över vintern och vänd ner dem i jorden nästa vår. Då förhindras urlakning av jorden och ogräset hämmas.

Nelson_Garden_Green manuring –_image_3.jpg
Att gräva ner växtdelar är ett sätt att återföra näring till jorden. Foto: Markus Danielsson

Gå i blom eller inte?

Många av de växter vi brukar använda som gröngödsling ger fantastiskt vackra blommor – exempelvis honungsfacelia eller gurkört. När du låter dem blomma lockar de dessutom nyttodjur till din trädgård. Du kan givetvis mylla ner även blommande växter i din odling. Se dock till att göra det innan dina växter sätter frö – om du inte vill att de ska återkomma i din odling, såklart.

Vad ska jag inte gräva ner?

Att gräva ner uppvuxna växtdelar är ett sätt att återföra näring till jorden, oavsett vilken sorts växt det är. Därför kan du gott mylla ner även dina grönsaksplantor efter skörd. Det du bör undvika att gräva ner är plantor som drabbats av sjukdomar, exempelvis tomater med potatisbladmögel.