Du agerar som:
Reconnect to nature

Kom igång med odling i skolan

Barn som får möjlighet att odla mår bättre, kommer närmare naturen och känner glädje och stolthet. Odling som pedagogiskt verktyg ger barn och unga förståelse för sambandet mellan sig själva, närmiljön och vår planet. Genom att själva odla skapar barnen en relation till naturen som de bär med sig under hela livet. Här har vi samlat tips och verktyg för hur du som arbetar inom skola och fritidshem kan inkludera ännu mer odling i verksamheten.

Sowalong-icon.png

Tre tips för att odla med dina elever

Att sköta om levande växter bidrar till att barnen bygger en ansvarskänsla, rör på sig och får bättre koncentration.Här är tre tips på hur du hjälper dina elever att upptäcka glädjen i odling och rörelse.

Hitta en passande yta. När ni odlar på höjden, i vatten eller med lite extra belysning krävs varken mycket plats eller massor av dagsljus. Även otippade ytor kan bli små trädgårdar – kanske en hydroponisk odling i klassrummet?

Involvera från början. Låt eleverna vara med och bestämma vad ni ska odla. Det stärker förståelsen, engagemanget och känslan av ansvar för levande växter.

Börja enkelt. Börja med några enkla växter som är lätta att odla, till exempel solros, sockerärt eller blomsterkrasse.

Skolehager i Vestfold


Barn som odlar på skolgården får starkare immunförsvar

Förskolebarn som får odla snabbt utvecklar ett starkare immunförsvar. Det är kopplat till mindre sjukdom och färre allergier. Vi berättar mer om den spännande forskningen.

Läs mer
Inspiration och reportage

Odla med barnen

Barn som får möjlighet att odla mår bättre, kommer närmare naturen och känner glädje och stolthet. Låt barnen få en helt egen liten yta i trädgården där de kan odla själva.

Läs mer
Inspiration och reportage

Bygg en ätbar koja av sockerärtor

Att skapa en ätbar eller doftande koja för barnen är ett litet äventyr i sig. Sockerärt, luktärt och bönor – med hjälp av bambukäppar kan allt som klättrar kan bli en spännande koja!

Läs mer

Inspiration och tips


Odla unga odlare och Riksförbundet Svensk Trädgård

Tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård vill vi inspirera till mer odling och visa på möjligheterna att använda odling som ett pedagogiskt verktyg.

Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett medlemskap, skapat och utvalt för skolor och förskolor. Som medlemmar får ni material att lära er av, som inspirerande filmer, intressanta artiklar och nyhetsbrev för lärare. Det här materialet är till för att hjälpa och inspirera er i ert odlande hela året.

Läs mer om Odla unga odlare


SMULLE

På SMULLEs hemsida hittar du inspiration och handfasta tips för att forma barns närmiljöer så att ekosystemtjänster, lek och lärande för hållbarhet stärks på samma gång. SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utomhusmiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster. SMULLE är ett forskningskommunikationsprojekt som riktar sig till förskolor, skolor, trädgårdsnäringen och fastighetsbolag. Projektet är ett samarbete mellan Jönköping University och Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.

SMULLE-utmaningen

Odlar ni redan i verksamheten eller är ni i upsptarten? Då kan ni dela med er av era erfarenheter och få möjlighet att inspirera fler skolor på SMULLEs hemsida.

Läs mer om SMULLE och anta utmaningen


Skolträdgården

Naturskyddsföreningen har tagit fram material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan. I detta ingår både enstaka lektioner och stöd för ett systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.

Ta del av Naturskyddsföreningens material