Du agerar som:

Bygg en ätbar koja av sockerärtor

10 mars 2023

Pea teepee

Att få se ett frö förvandlas till en grönsak är nästan magiskt och kanske ännu större för ett barn. Att skapa en ätbar koja för barnen är ett litet äventyr i sig. Det finns massor i trädgården som väcker barnens kreativitet och nyfikenhet. Låt barnen jorda ner sina fingrar och lek och lär i trädgården tillsammans. Odla fram en ätbar koja!

Så här bygger du en koja av sockerärtor:

1. Vi utgår från ett enkelt tipibygge med fyra bambupinnar och ett stöd i mitten. Det går att förenkla tipibygget genom att använda ett äppelträd som toppstöd för de fyra hörnpinnarna, så börja med att hitta en bra klyka bland de yttre grenarna på ditt träd. Satsa på ett söderläge så växer det bättre.
Preparing for the teepee.

2. Skala bort grässvålen till en bredd av ca 20 cm runt om. Lämna kvar gräs där du vill ha själva öppningen in i kojan. Fyll sedan på med bra jord och blanda med den befintliga. Under uppvuxna träd kan det förstås finnas större rötter direkt under grässvålen som du måste ta hänsyn till. Låt rötterna vara och täck dem med jord så de inte ligger blottade. Peta ner fröerna eller gräv ner dina förodlade små ärtplantor mellan trädrötterna. Det gror och spirar ändå.
Make sure the base for the teepee is stable.

3. Placera ut hörnpinnarna och staga upp dem i grenklykan.
Use proper binding.

4. När du förankrar pinnarna så är det bra att använda ett kraftigt snöre eller ännu bättre en klädd ståltråd så att det blir ordentligt sträckt. Kom ihåg att vika in ståltrådsändarna så att barnen inte river sig när de kryper in och ut ur kojan. För att inte snöret/ståltråden ska glida på pinnarna är det bra att såga ett litet jack i pinnen och pressa in snöret.

5. Mellan tipins hörnpinnar binder du sedan fast de smalare pinnarna. Anpassa dem med sekatör för att få rätt längd. Du kan låta ingångssidan vara helt öppen, men placera gärna en pinne vågrätt strax ovanför ingången för att staga upp tipin.

6. När alla pinnar är på plats så spänner du lodräta snören vid bottenpinnen och drar mot toppen där du fäster dem. Detta gör du runt om.

Plant peas and other climbing plants.
7. När du och barnen är nöjda är det dags att så kojans väggar. Har du förodlat ärtplantor så sätter du ner dem i jorden runt kojan – eller så sår du direkt i jorden med fröer för sockerärt. Absolut roligast och bäst blir det att göra både och. Toppa de små plantorna innan de blir rangliga och hjälp dem att hitta upp på snörena. När blomningen är över och de späda ärtskidorna kommit är det bara att skörda och njuta inuti en frodig och mysig tipi.

I takt med att barnen plockar av ärtorna växer nya fram under flera veckors tid. Kojan blir snart barnens favortiplats.

Bygg en egen kojaSe mer