Du agerar som:

Låt nyttodjuren övervintra i din trädgård

05 juni 2023

För att få en blommande trädgård om sommaren behövs pollinerare och andra nyttodjur som hjälper dig att hålla undan de mindre välkomna skadedjuren. Så här skapar du en trädgård som nyttodjuren kan övervintra i. 

Lika viktigt som det är att hålla sig väl med nyttodjuren under sommaren är det att ge dem plats att övervintra i trädgården och överleva kölden. Oavsett om det rör sig om småfåglar, nyckelpigor, igelkottar eller fjärilar, humlor och bin så finns det flera saker du kan göra som skapar en vinterbonad trädgård för nyttodjuren. Genom att skapa en attraktiv trädgård för nyttodjuren kommer dessa naturliga bekämpare av skadedjur att trivas – så kan du låta bli bekämpningsmedel i sommar.

En spade som gräver i jord.
Små djur – bland annat hjälpredan tvestjärten – trivs bäst i jord och mullmaterial som får ligga ifred. Om du är en höstgrävare bör du alltså fundera på att lämna några delar av din odling orörda.

Tvestjärten övervintrar i jordhålor

Tvestjärtar trivs allra bäst i skyddade och mörka ställen. Där kan de gömma sig om dagen för att sedan ge sig ut på sina äventyr och jakt på mat i skymningen och under natten. De gömmer sig gärna i högt gräs, i jordspringor eller under bark och sten. Genom att skapa ett bra skydd för tvestjärten i nära anslutning till din odling kommer de snabbt till undsättning och äter av skadedjuren. Tvestjärtens favoritföda är nämligen bladlöss.

Tvestjärten övervintrar i en håla i jorden där de lägger sina ägg tidigt på våren. De tillbringar höst, vinter och vår i sin jordhåla och är därför känsliga för jordbearbetning.

Nyckelpigan – bladlusens värsta fiende

Nyckelpigan är en annan av våra viktiga nyttodjur som verkligen kan hjälpa till med bekämpningen av skadedjuren i trädgården. Nyckelpigan mumsar glupskt i sig bladlöss i stora mängder. En vuxen nyckelpiga kan äta 40 bladlöss per dygn och runt 2 500 under sin livstid. Även mindre larver är duktiga jägare och kan äta 25 bladlöss per dygn.

Genom att skapa en trädgård där nyckelpigan vill övervintra blir din trädgård ett naturligt hem för dem även på sommaren. Den sjuprickiga nyckelpigan övervintrar med fördel tillsammans med andra individer i grupper. De söker skydd mot kyla och vind under bark, i håligheter i marken eller i en spricka i husgrunden. Lämna gärna några trästockar i trädgården så att nyckelpigorna kan övervintra under barken.

Överblommade solrosor på hösten.
Låt gärna växterna stå kvar. Det ger djuren både mat och skydd under vintern.

Igelkottar älskar ris- och lövhögar

Igelkotten är en annan kompis i trädgården. Den äter insekter och vissa sniglar med god aptit under hela året. Under vintern går igelkotten i ide och letar då upp en lya. Ris- eller lövhögar är vanliga övervintringsbonader för våra igelkottar. Tyvärr fryser fortfarande många igelkottar ihjäl under vintrarna eftersom det inte finns tillräckligt många boplatser – speciellt i villaområden. En välstädad trädgård är därför inget som gynnar igelkotten. Låta istället delar av trädgården vara lite stökigare med högre gräs, löv, kvistar och ris.

Tips: Du kan hjälpa igelkotten på traven genom att samla ris och löv i högar på hösten. Bränn aldrig av en löv- eller rishög på våren utan att ha sökt igenom högen noggrant. Bara några dagar efter att du krattat ihop en hög kan både igelkottar och fåglar börjat bygga bo.

Ser du att en igelkott bott in sig i någon av dina lövhögar på hösten kan du mata den med hund- eller kattmat och bjuda på lite vatten. Undvik mjölkprodukter eftersom de inte har tarmbakterier som kan bryta ner mjölken.

Placera gärna din lövhög i närheten av komposten, där kan kottarna kalasa på maskar, skalbaggar och andra insekter. Stor variation i trädgård gynnar verkligen igelkotten som är en riktig allätare. Igelkotten vaknar vanligtvis när vårtemperaturen letar sig upp mot 9 grader.

Bygg din egen igelkottslåda

Tycker du inte om att ha löv- och rishögar på tomten kan du bygga en igelkottslåda i trä där igelkotten kan övervintra. Boet består av en ingångstunnel som leder igelkotten till en större låda som står på underliggare som håller lådan torr. Skydda mot regn och annan fukt. och lägg in torra löv och gräs i lådan. Täck sedan lådan med jord, kvistar och grästuvor. Glöm inte ventilationen, denna får du till genom att bygga in ett rör. Vill du ha inspiration på olika varianter? Sök på ’hedgehog box’ i din sökmotor.

Nypon på en lövfri gren om hösten.
En bra idé är att låta nypon och ett och annat äpple hänga kvar i träden så att fåglarna kan äta av dem under vintern.

Mat och bo åt småfåglarna

Det finns många fördelar med att skapa en trädgård som småfåglar tycker om. Mesar, bofinkar, flugsnappare och sparvar äter nämligen stora mängder skadedjur varje år. På vintern äter de övervintrande arterna en hel del ogräsfrön, men när snön lagt sig behöver de hjälp för att överleva.

Ge fåglarna tak över huvudet genom att sätta upp holkar i din trädgård. Med träd, buskar och holkar i trädgården ökar chansen att fåglarna trivs.

Rensa fågelholkarna på hösten. Då kan du lägga i lite mossa eller torrt gräs så att fåglarna får ett bo med bra isolering på vintern.

Och glöm inte att hänga ut talgbollar eller fågelmatare till småfåglarna så att de har tillgång till mat hela vintern. Har du låtit någon av dina solrosor blomma ut? Häng gärna upp fröskivan utomhus så att småfåglarna kan mumsa av solrosfröna under vintern.

Det finns flera olika fröer och nötter som fåglarna älskar – solrosfrön, hampfrönoch jordnötter. Det finns också färdiga frömixar som faller många småfåglar i smaken.

Fjärilshotell lockar fjärilen till trädgården

Fjärilen är en insekt som du gärna har många av i din trädgård. De är både vackra att titta på och hjälper till med pollineringen. Det finns en del övervintrande fjärilar som kan behöva någonstans att bo vintertid. Du kan själv snickra ihop ett fjärilshotell som du fyller med bark och halm. Boet liknar en fågelholk med tunna centimeterbreda springor som ingång på framsidan. Det är viktigt att holken har flera ingångar eftersom varje fjäril vill ha sitt eget utrymme. Här kan de skydda sig under dåligt väder tidigt på våren, sent på hösten och självklart under vintern. Fjärilsholken fästs vid lämplig vägg, plank eller på ett träd.

Ett bi som kryper på ett bihotell.
Ett bihotell eller ett bibatteri som det också kallas är perfekta för solitärbin och hjälper dem att både lägga sina ägg och förvara pollen.

Solitärbin och solitärgetingar

Till skillnad från honungsbin, getingar och myror lever solitärbin och solitärgetingar, som namnet antyder, enskilt. De lägger sina ägg i murken ved. Eftersom de inte delar veden med andra solitärer råder det brist på naturliga bon.

Solitärer övervintrar och är aktiva redan tidigt på året. Vill du göra din trädgård attraktiv för de utmärkta pollinerarna ska du bygga ett bibatteri – ett bihotell. Antingen kan du samla ihop en knippe hallonstänglar eller stänglar från fläder. Båda växterna har porös märg och hård bark som gör att de lämpar sig väl som just bihotell. Har du varken hallon eller fläder på tomten går det lika bra med bambustänger som du klipper av så att bunten är ungefär 20 centimeter. Häng den sedan horisontellt, en bit över marken på en varm och solig plats. Där kan honan lägga sina ägg och förvara pollen.

Du kan även göra små bihotell genom att borra flera hål i ett trästycke eller ett block med gips eller cement. Du kan givetvis också köpa en färdig biholk. Placera boet nära dina odlingar så får du välbehövlig hjälp om våren och sommaren.

Gräv ner en lerkruka i marken åt humlorna

Bland humlorna är det bara drottningen som övervintrar, hanarna dör efter parningen. Drottningen övervintrar genom att gräva ner sig själv i marken. När hon vaknar tidigt på våren gäller det att ha bra med boplatser i trädgården så att hon kan hitta nektar och pollen till sin första arbetarkull.

Du kan skapa konstgjorda humlebon genom att gräva ner en lerkruka upp och ned i jorden med det lilla hålet i botten några centimeter över jordytan. Sedan är det bara att se till att du har tidigblommande blommor i trädgården så att drottningen tidigt hittar nektar och pollen.

Humlorna tycker även om tomma fågelholkar som de kan bygga bo i. De föredrar fågelholkar som hänger i morgonsol och i ett mer skuggigt läge under eftermiddagen.