Produkter

Gräsmatta / Specialist

Här finner du gräsfrö för de ytor som behöver lite mer omtanke, t ex specialisterna vid ny- och reparationssådd, samt noggrant utvalda sorter för sådd i slänter eller på de mer skuggiga delarna av trädgården.

Sorter
Lord Nelson: Reparera, Rapid, 45°/Slänt och Skugga
Nelson Garden: Reparera

Filtrera