Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Rosgödsel

Rosgödsel

Organisk mineralgödsel till rosor med både kort- och långtidsverkande effekt. Vegetabilisk bas. NPK 7-3-10

Dosering
Totalt under växtsäsongen. Rabattrosor/mindre rosor 0,5 dl per ros. Busk- och klängrosor/större rosor 1 dl per ros. Fördela gärna mängden på två tillfällen, tidig vår och vid midsommar.