Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Jutesäck

Jutesäck

Jutesäck för övertäckning av växter. Skyddar mot såväl frost och snö som stark sol, men även mot uttorkning om våren. Kan även användas som krukskydd, vedsäck, förvaring av grönsaker och tomtesäck till jul. 70 x 110 cm

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.