Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Talgboll på kokosplatta

Talgboll på kokosplatta

Stor talgboll utan nät för utfodring av vildfågel. Fäst på en kokosplatta med snöre och kan direkt hängas på en gren eller en fågelmatarstation. Energirikt innehåll av fetthaltiga fröer, talg och spannmål. 500 g