Du agerar som:

Fast eller flytande näring?

05 juni 2023

För dina växter är det viktigast att de har tillgång till näring när de behöver den som bäst, men för dig som odlar kan det vara praktiskt med antingen fast eller flytande gödsel. Vi hjälper dig att bena ut skillnaden!

Ibland har du inte möjlighet att kompostera någonting alls eller tillräckligt mycket för att kunna tillgodose dina växter med den näring de behöver för att växa riktigt bra. Det finns en uppsjö av olika växtnäring och ett val är mellan en flytande eller fast form.

Flytande växtnäring

Flytande växtnäring är oftast mycket koncentrerad och det är viktigt att späda ut den med vatten innan du ger den till dina växter. Att näringen kan spädas i vattenkannan underlättar i synnerhet då du ger näring till dina krukväxter, såväl utomhus som inomhus. Flytande näring är också utmärkt då din odling har vuxit upp då du inte behöver krafsa ner någonting i jorden.

En flätad korg fylld med blommor och grönsaker.
Gott om näring är en förutsättning för en god skörd.

Fast gödning

Det finns många typer av fast gödning eller gödsel. Bland den organiska gödningen finns ren ko- eller hönsgödsel, men även andra växtbaserade alternativ som ofta tillverkas av rester från livsmedelstillverkning. Det är kogödsel som bearbetats av maskar så att den snarare liknar lös jord i strukturen. Gödning finns även i granulat- eller pelletsform, både som organisk och som mineralgödsel. Även näringspinnar som du kan sticka ner i dina blomkrukor är en sorts fast gödning.

Den främsta fördelen med fast gödning är att den är enkel att dosera och oftast räcker över lång tid. Gödningen behöver brytas ner för att dina växter ska tillgodogöra sig näringen vilket innebär att näringsgivan sprids ut över en längre period. Vissa fasta gödsel är dock gjorda för att vara lite mer snabbverkande, medan andra lite mer långsamma. Läsnoga på förpackningen och följ alltid doseringsanvisningarna.

Fast gödning passar utmärkt att blanda i jorden när du ska plantera någonting. Näringen går bra att använda även till uppvuxna plantor men var försiktig då du myllar ner den så att du inte skadar några rötter.

En hand som gödslar en planta med Biohumus.
Biohumus kan enkelt strös ut i pallkrage, rabatt eller kruka. Du kan också använda den som flytande – använd den som ett kallbryggt te.

Mer om vermikompost

Vermikompost Biohumus baseras på kogödsel som har bearbetats av maskar och är därmed helt luktfri. Näringsinnehållet är relativt lågt men det innehåller istället gott om goda svampar, jordmikrober, humus och fulvosyror, vilka i sin tur bidrar till att plantorna kan tillgodogöra sig näring bättre.

Tips! Biohumus går att använda som flytande. Blanda gödseln i ljummet vatten, rör om och låt stå ett dygn och dra. Dagen efter rör du om på nytt och vattnar ut!