Du agerar som:
Home / Ohyra
Mot svamp

Mot svamp

Kumulus DF

Artikelnummer: 8430
Svampmedel för bekämpning av framförallt mjöldagg, i förebyggande syfte. Även mot Monilia och Venturiaarter. Verksam beståndsdel: svavel.
Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.

Vikt
200 g
EAN
7312600084308