Du agerar som:
Nelson Garden

Välkommen till

Nelson Gardens odlarvänner

Vi vill bidra till att fler människor kommer närmare naturen och upptäcker hur roligt och givande det är att odla. Det blir dessutom ännu roligare när vi kan dela våra odlingsäventyr med varandra. Vi vill vara en källa till inspiration, ge en hjälpande hand och fungera som en pålitlig vän.

Sowalong-icon.png

Nu har vi bokat alla samarbeten och sponsringar för 2024.

Tack för alla era fina ansökningar och välkomna att höra av er i höst inför 2025!

Nelson Garden Affiliate

Samarbeten med odlare

Har du en plattform där du vill bidra till att fler människor kommer närmare naturen och upptäcker hur roligt och givande det är att odla? Då låter det som om du kan vara en perfekt match för oss!

Som samarbetspartner bidrar du till att stärka Nelson Gardens varumärke och få ännu fler att inspireras till att odla. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten och hur många aktiviteter vi har möjlighet att genomföra kan variera från år till år, men vi är alltid öppna för att skapa nya kontakter och utöka Nelson Garden-familjen.

Ansök om samarbete

Sponsring av projekt och initiativ

Vi på Nelson Garden vill stödja projekt och initiativ som ökar människors intresse för odling och därigenom bidrar till att fler kommer närmare naturen. Detta är en del av Nelson Gardens långsiktiga arbete med att vara en ansvarstagande aktör i samhället. Nelson Garden ska bidra till ett inkluderande samhälle, personligt välbefinnande och ökad livskvalitet, genom att erbjuda möjligheter att odla.

I första hand stödjer Nelson Garden organisationer eller återkommande evenemang med inriktning på hälsa och livskvalitet bland barn och unga samt projekt eller satsningar som månar om biologisk mångfald.

Vi sponsrar inte organisationer eller evenemang som strider mot Nelson Gardens policyer och värderingar eller som sponsras av andra varumärken som strider mot dessa. Vi sponsrar heller inte enskilda personer.

Ansök om sponsring

Vi stödjer projekt och initiativ inom följande tre områden:


Ökat intresse för odling

Ökat intresse för odling

Hälsa och livskvalitet  bland barn och unga

Hälsa och livskvalitet bland barn och unga

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Läs mer om våra odlarvänner


Skolklassikern

Barn som får möjlighet att odla mår bättre, kommer närmare naturen och känner glädje och stolthet. De allra flesta skolor har någon plats där odling kan bedrivas. Det kan vara en del av skolgården, en innegård eller en fönsterbräda i matsalen eller på hemkunskapen. Tillsammans med Skolklassikern vill vi främja barns och ungas hälsa genom odling och rörelse. En uttalad ambition för Skolklassikern är att fler skolor ska prioritera gröna, utmanande utemiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet.

En Svensk Klassikers mission är att göra Sverige och svenskarna friskare genom att motivera till motion och träning året om. Skolklassikern är deras initiativ för att främja rörelse specifikt för barn och unga och genomförs med stöd av Generation Pep, ICA, Crescent, Nelson Garden, Polar och Oatly.

Läs mer om Skolklassikern


Odla unga odlare och Riksförbundet Svensk Trädgård

Tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård vill vi inspirera till mer odling och visa på möjligheterna att använda odling som ett pedagogiskt verktyg. 

Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett unikt medlemskap, skapat och utvalt för skolor och förskolor. Som skolmedlemmar får ni ta del av allt kunskapsmaterial, både i form av inspirationsfilmer, artiklar och nyhetsbrev riktade till pedagoger. Materialet är tänkt att hjälpa och inspirera ert odlande under hela skolåret. 

Läs mer om Odla unga odlare


Kryddträdgård Eriksberg

Kryddträdgården är ett samarbete mellan Nelson Garden och viltparken Eriksberg för att lyfta intresset för naturen och odling. Här kan besökare koppla av och hämta inspiration till egen odling, samtidigt som den gynnar bin, fjärilar och andra insekter.

– Vi inriktar oss på spännande smakrika sorter och fördjupar oss i växter som har historiska kopplingar till den gamla torparkulturen i Blekinge. Vi väljer även sorter tillsammans med kockarna så att de kan gå ut i kryddträdgården och skörda direkt på plats till matlagningen, säger Kajsa Vildängen, trädgårdsmästare på Eriksberg.

Eriksberg Kryddträdgård


Mot Nya Höjder

Mot nya höjder är ett kostnadsfritt undervisningskoncept som drivs av Region Kronoberg. Det består av kreativa utmaningar med målet att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Utmaningarna för 2024 går under temat “Make it grow” respektive "Make use". Eleverna får bland annat prova på hydroponisk odling samt jämföra jord och räkna maskar. 

Läs mer och ta del av årets utmaningar på motnyahojder.com