Du agerar som:
Home / Jord

Biostimulanter för att förbättra jorden

Satsa på jordhälsa så blir odlandet enkelt och roligt. Förnya din gamla jord med biohumus. Alla våra biostimulantprodukter stödjer kretsloppet och skapar en levande jord. Biostimulanter gör jorden levande och lättgrävd och full av maskar, insekter, mykorrhiza och goda jordbakterier. Mikroliv lever i symbios med rötter och gör att plantans näringsupptag och stresstolerans ökar. En trädgård med mullrik jord med maskkompost, maskgödsel och mullrikt och organiskt mikroliv gör odlandet helt enkelt smidigare. Biostimulanter skapar en bra jord och minskar behovet av både gödsel och bekämpningsmedel. Dina växter klarar sig helt bättre mot skadedjur och växtsjukdomar. Trädgården blir frisk och full av biologisk mångfald vilket även bidrar till att förbättra vårt klimat.

Läs mer