Du agerar som:

Sätt upp en fågelholk

21 april 2022

En viktig naturvårdsinsats – som också kan ge dig stort nöje – är att sätta upp en fågelholk. Har du tur blir det en fin bostad för en liten fågelfamilj redan till våren. Här tipsar vi om vad du ska tänka på när du sätter upp en fågelholk.

Fågelholkar används främst som hem åt fåglar som lägger ägg, vilket de gör på våren. Holken kan också fungera som skydd mot kylan på vintern. Holkarna är särskilt välkomna i områden där det råder brist på gamla, ihåliga träd – vilket tyvärr blir allt vanligare.

Nelson_Garden_How to Hang a Birdhouse_image3.jpg

När som helst på året

De flesta fåglar flyttar ogärna in i en helt nyuppsatt fågelholk. När flyttfåglarna återvänder i vår kommer de alltså i första hand att välja de holkar som är lite väderbitna. Samma sak gäller för våra stannfåglar, som ofta utser sitt nya vårboende redan på hösten. Det viktiga är dock inte närdu sätter upp din fågelholk, utan attdu sätter upp en. Förr eller senare kommer det att flytta in en gäst – förutsatt att den sitter på en bra plats.

Lugnt och skyddat

Det viktigaste är att sätta upp fågelholken på en lugn och stilla plats. Vid fotbollsplanen eller altanen är alltså inte en bra idé. Välj hellre en lugnare plats där fåglarna får vara ostörda.

Täta buskar och träd ger fåglarna möjlighet till skydd även utanför holken. Det är bra om det finns ett rejält buskage en bit bort, dit fåglarna kan flyga för att betrakta sitt hem på avstånd.

Även om fågelholken i sig ger visst skydd, är det ännu bättre om holken denna sitter relativt skyddad från vind, regn och snö. Se till så att det inte finns grenar som riskerar att stänga igen ingången till fågelholken.

De flesta fågelarter vill inte ha grannen för tätt inpå. En tumregel är att ha minst 10–15 meter mellan två fågelholkar. Oftast är fåglarna mer känsliga för grannfåglar av samma art. Det kan därför vara en god idé att sätta upp holkar i lite olika storlek, om du vill ha flera.

Nelson_Garden_How to Hang a Birdhouse_image2.jpgGrenar ger bra skydd även utanför holken. Se dock upp med att sätta upp fågelholken i ett träd där rovdjur kan klättra upp.

Utom räckhåll från rovdjur

Om fågelholken sitter för lågt finns risk att katter eller andra fågelätande djur kommer åt. Minst 1,5 meter över marken bör den sitta, men det är ingen nackdel att placera den upp till 3–4 meter upp – i synnerhet inte om det rör sig mycket människor på marken.

Det är bra om marken under fågelholken är lite snårig, eller åtminstone inte består av en välklippt gräsmatta eller grusgång. När fågelungarna väl börjar ge sig utanför boet är det bra att de har någonting som kan ge skydd på marken.

Synlig och lättillgänglig för dig

Det är bra om du utan alltför stora bekymmer kan nå den fågelholk du har satt upp. Då är det enklare att ta ner holken för att rensa och rengöra den, vilket är bra att göra någon gång per år.

Det är också bra att sätta upp fågelholken där du ser den, på avstånd så att du inte stör. Det är roligt att följa aktiviteten kring holken!

Nelson_Garden_How to Hang a Birdhouse_image1.jpgFågelholken kan monteras på en hög, fristående stolpe.

Montering

Det är vanligast att sätta fast fågelholken på en trädstam. Då blir läget oftast bra! Kan du undvika att spika i trädstammen är det ännu bättre. Med hjälp av ett rejält band eller snöre går det oftast bra att fästa din holk. Se över fästningen varje år för att försäkra dig om att holken sitter stabilt och att trädet inte har tagit skada. Glöm inte att det är förbjudet att sätta upp fågelholkar i någon annans träd utan tillstånd.

Du kan också montera fågelholken på en vägg eller på en stolpe, givetvis utom räckhåll från katter på jakt.

Se upp för dina fönster

Stora, blanka fönster är en fara för fåglar, som alltför ofta flyger in i glasrutan och i värsta fall skadas svårt eller dör. Det är därför bra att fundera en extra gång på var du placerar holken om det är i närheten av huset.

Andra sätt att ta hand om fåglar

Även om du inte har möjlighet att sätta upp en fågelholk, kan du kanske utrymme för en fågelmatare eller några fröbollar? Här visar vi hur du gör din egen fågelmat att hänga upp utomhus.