Du agerar som:

Odla perenner

06 juli 2021

Olika behov

Att fröså perenner kan kräva andra metoder än för de ettåriga sommarblommorna, som ofta gror snabbt. På påsen finns anvisningar om huruvida fröerna ska direktsås i rabatt eller förodlas. Vissa behöver kylbehandlas, andra är ljusgroende och några kan ta riktigt lång tid på sig. Följ anvisningarna på fröpåsen, men om fröerna inte har grott efter fyra veckor kan du alltid prova att ta in, eller ställa ut dem, beroende på vad du först provade.

Nelson_Garden_olda_perenner_image_3.jpg

Sådden

Liksom med andra fröer använder man näringsfattig såjord som gärna får blandas med perlit för att höja luftigheten. Ska sådderna stå länge kan det vara bra att välja en blandning av ren sand och torv för att undvika algtillväxt, likaså att lägga på ett stadigt plastlock. Välj med fördel Pluggboxar (för små frö) eller Rootmaster (för stora frö) som ger plantorna djupa fina rotsystem. Fukta jorden och så fröerna, och de som inte är ljusgroende täcks sedan med ytterligare ett lager såjord.

Tänk på!

Ljusgroende frön som är beroende av ljus för att gro. Täck fröna med ett mycket tunt lager av jord, små frön täcks inte alls.

Förodling inomhus

För många sorters snabbgroende perenner som riddarsporre och borstnejlika fungerar vanlig förodling. Sådden placeras då i likhet med sommarblommor och grönsaker inomhus, och gror snabbast om den får stå på en värmematta. Jorden vattnas försiktigt med sprayflaska. För att få frodiga plantor sänks sedan temperaturen till 16-18 grader när plantan har börjat växa. Genom att placera en växtbelysning, gärna i fullspektra (6700 K), en dryg decimeter över plantorna får de också rätt ljusmängd.

Nelson_Garden_olda_perenner_image_4.jpg

Kylbehandling

Andra perennfröer kräver det som kallas kylbehandling eller naturmetoden. Den går ut på att fröet utsätts för samma temperaturer som det hade gjort i sin naturliga miljö utomhus. Man sätter ut sina krukor under vintern och under snön ligger fröerna skyddade mot extrema temperaturer. Sådden bör stå kallt i 8 veckor, men denna kyla kan också imiteras genom att man under lika lång tid sätter sina sådder i kylskåpet. Efter kylbehandlingen ska perennfröerna drivas vidare i rumstemperatur likt vanlig förodling inomhus.

Tillväxt och omskolning

När det har kommit upp en liten grodd ur jorden ska plantorna ställas svalt och behöver tilläggsbelysning för att bli robusta. Efter hand som de växer till sig blir det dags att skola om dem till mer näringsrik plantjord och större krukor. Vattna vid behov och efter hand som plantorna växer omskolas de ytterligare en eller flera gånger, innan det är dags för utplantering.

Avhärda och plantera ut

Innan utplanteringen ska plantorna avhärdas i cirka en vecka. Man börjar under kortare stunder vänja dem vid livet utomhus genom att placera dem vindskyddat och i halvskugga, 2-3 timmar de första dagarna och ökar efter hand. Efter 3-4 dagar får de även stå ute nattetid om det inte är risk för frost. Efter avhärdning planteras växterna på den slutliga växtplatsen. Genomvattna grundligt så att jordklumpen är fuktig inför utplantering.

TEXT: Marie Onäng