Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Markfästen till odlingstunnel

Markfästen till odlingstunnel

Tillbehör till odlingstunnel med dubbla funktioner: Fäster tunneln mot marken och används som stöd vid ventilering. Av polypropen (PP). Gröna. 24,5 cm.

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.