Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Gul lök

Gul lök

'Stuttgarter Riesen'

I södra Sverige direktsås lök, i övriga landet används sättlök. Rikligt med vatten och gödsel ger hög skörd. När blasten viker sig, låt bladen torka, skörda och lagra sedan löken torrt. Trivs i mullrik och gödslad jord.

Räcker till
5-7 m
Plantavtånd
4-5 cm
Radavstånd
40 cm
Sådjup
1 cm
Växtläge
Sol