Du agerar som:
Home / Odlingspluggar och briketter
Odlingsplugg med frö, basilika

Odlingsplugg med frö, basilika

’Emily’, ’Balkon Star’

Artikelnummer: 5530
6 odlingspluggar, av komposterbar kokosfiber och torv samt lite näring, försådda med basilika. Passar för hydroponisk odling, d.v.s. odling i vatten.
Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.

Produktnamn: Odlingsplugg
Varudeklaration: kokosfiber, torv, mineralgödsel.
Till produkten har 1 kg/m3 av EG-GÖDSELMEDEL NPK 15-4,5-16,5 tillsatts.
Vattenhalt: 10 %
Organiskt innehåll: 96 %
pH: 5,8
Ledningsförmåga: 0,8 – 1,1 ms/cm
Vattenlösligt kväve (N): 0,027 vikt%
Löslig fosfor (P): 0,003 vikt%
Löslig kalium (K): 0,009 vikt%
Bulkdensitet: 117 kg/m3
Vikt (torr plugg): 5 g
Volym (torr plugg): 0,038 dm3
Förvaringsanvisning: förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur
Antal
6 st
EAN
7312600155305