Du agerar som:

Frö för pollinatörer

07 juli 2021

Trädgårdens viktigaste pollinatörer

Bin, humlor och fjärilar är några av trädgårdens viktigaste pollinatörer och för att få en riklig skörd så behöver vi deras hjälp.

Våra fröblandningar innehåller en mix av ett- och fleråriga arter som blommar vid olika tidpunkter och därför ger näring och skydd åt trädgårdens flygande hjälpredor under hela växtsäsongen. Några av sorterna som ingår i fröblandningarna är röllika (Achillea millefolium), blåklint (Centaurea cyanus), kornvallmo (Papaver rhoeas) och ringblomma (Calendula officinalis). 

Även på ett litet område bidrar de till den biologiska mångfalden och gynnar nyttoinsekter. Ett tips är att blanda fröna med sand eller liknande. Då blir det enklare att så.

61190 Blommor för bi och fjärilar

Fröblandningen innehåller blommor ur följande släkten:

 • Achillea
 • Anethum
 • Borago
 • Campanula
 • Carthamus
 • Centaurea
 • Dianthus
 • Echium
 • Gaillardia
 • Lobularia
 • Papaver
 • Salvia
 • Tagetes61191 Blommor för nyttoinsekter

Fröblandningen innehåller blommor ur följande släkten:

 • Achillea
 • Anethum
 • Calendula
 • Centaurea
 • Echium
 • Eruca
 • Pimpinella
 • Salvia
 • Trifolium

61192 Ängsblommor

Fröblandningen innehåller blommor ur följande släkten:

 • Adonis
 • Centaurea
 • Leucanthemum
 • Linum
 • Papaver