Miljöpolicy

Nelson Garden skall köpa, sälja och distribuera produkter med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt och vi skall bidra till en ekologiskt hållbar utveckling genom att i hela vår verksamhet följa dessa principer för att värna om och skydda miljön.

no ingress style catch

Energianvändning
Vi skall sträva efter att minska energiförbrukningen och använda förnyelsebara energikällor.

Transporter
Vi skall eftersträva att anlita transportörer som är miljöcertifierade.
Vi skall eftersträva samtransporter och större leveranser för att minska transportbehovet.

Produkter
Vi skall erbjuda marknaden produkter med positiva miljöegenskaper där livscykelperspektivet beaktas.

Krav och lagstiftning
Vi skall eftersträva att överträffa externa miljökrav.
Vi skall uppfylla tillämplig miljölagstiftning.

Sammanfattning
Vi skall ständigt förbättra vårt sätt att hantera miljö- och klimatfrågor och förebygga negativ påverkan.