Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Ympvax

Ympvax

Ympvax baserat på naturharts. Används vid ympning av frukt- och prydnadsträd.

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.