Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Trädgårdsgödsel

Trädgårdsgödsel

Vegetabilisk gödsel, godkänd för ekologisk odling. Pelleterad. Tillverkad av biprodukter från livsmedels- och foderindustrin. Passar för grönsaksodling och gödsling i trädgården. Jordförbättrande. Neutral doft. NPK 4-1-2,5

Dosering
Ttotalt under växtsäsongen. Kål och andra kväveälskande växter: 2,5 dl/löpmeter eller 6 dl/m². Övriga grönsaker: 1 dl/löpmeter eller 2,5 dl/m². Perenner: 0,5-1 dl/m² (högre dos till större perenner).