Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Rhodogödsel

Rhodogödsel

Organisk mineralgödsel till rhododendron med både kort- och långtidsverkande effekt. Vegetabilisk bas. NPK 5-3-7

Dosering
Totalt under växtsäsongen: 1-2 dl per buske (den högre siffran för stora/höga och etablerade buskar). Gödsla tidig vår och direkt efter blomningen.