Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Gröngödselfrö, 3-mix

Gröngödselfrö, 3-mix

Blandningen innehåller honungsfacelia, blodklöver och bovete. Honungsfacelia har en frodig grönmassa, blodklöver är en kvävefixerande växt och bovete har en mycket god marktäckande förmåga. Räcker till ca 40 m².