Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Mot myror, myrpulver

Mot myror, myrpulver

Anti MyrA

Ströpulver för långtidsverkande bekämpning av myror på uteplatser och omkring byggnader. Till pudring, sprutning eller vattning. Verksam beståndsdel: acetamiprid. 250 g

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.