Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Flugfälla Fönster

Flugfälla Fönster

Miljövänlig metod för att bekämpa t.ex. flugor. Består av diskret transparenta limfällor som är enkla att använda. 8 st.

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.