Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Spaljénät, jute

Spaljénät, jute

Dekorativt nät av jute för bönor, luktärter, krasse och andra klättrande växter. Monteras på valfritt stöd, t.ex. pinnar, käppar eller en stege. Kan komposteras efter användning. 1,8 x 1,8 m

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.