Du agerar som:

Reconnect to nature
  • konsument@nelsongarden.se
  • 0477 552 99
Micro Leaf, bondböna

Micro Leaf, bondböna

En bondböna som ger en rik skörd och har en härligt krispig smak. Sorten är en s.k. ”cut-and-come-again” – efter skörd växer nya blad ut igen.

Du hittar våra produkter i trädgårdsfackhandeln och dagligvarubutiker.