Du agerar som:
Reconnect to nature
  • item.textnelsongarden
Om Nelson Garden
Hem / Tips och inspiration / Odling och skötsel

Gröngödsla

06 July 2021

Allt på en gång

Gröngödsling är kanske inte det första du tänker på när du ska sätta igång med ditt odlande, men det borde vara det! För mig började det hela av en slump. I ett tappert försök att skapa en köksträdgård där både blommor och grönsaker kunde samsas och bilda vackra odlingar, planterade jag ut tagetes längs med kanten på odlingsbäddarna… Och vips hade jag planterat en gröngödslingsgröda, startat en begynnande ekologisk jordförbättringsprocess och inlett en trevande början till en potager. Allt på en gång!

Gröngödsling är det enklaste sättet att gödsla jorden, minska näringsläckage, få bättre jordstruktur och minska uppkomsten av ogräs. Samtidigt skapar gröngödslingen de allra bästa förutsättningarna för att bin, fjärilar och små mikroliv ska älska din trädgård. Det finns inte många andra former av gödsel som kan skryta med allt detta.

För den som är platsmedveten odlas gröngödslingsgrödan innan eller efter andra grödor. Eller varför inte som jag gör? Jag odlar gröngödslingsgrödor längs med kanten av odlingsbädden, eller mellan andra grödor som en form av kompaktodling där gröngödslingsgrödan inte enbart gödslar jorden utan även förhindrar ogräsets framfart.

Gröngödsling som huvudgröda

I stället för att låta jorden stå bar odlas gröngödslingsgrödan som en huvudgröda under hela växtsäsongen. De flesta gröngödslingsväxter slås av före blomning och myllas sedan ner i jorden (följ instruktionerna på fröpåsen noggrant), vilket ger tillskott av mullämnen och näring. På så sätt blir jorden lucker och näringsrik. Vissa gröngödslingsväxter har djupa pålrötter som förbättrar jordstrukturen samtidigt som de når näring och mineraler från de djupa jordlagren. Andra gröngödslingsgrödor, till exempel blodklöver, har en kvävefixerande förmåga. Dessa grödor fixerar kvävet i luften och då de har myllats ner i jorden frigörs det.

Gröngödsling som fånggröda

En fånggröda odlas efter en annan odlingskultur. Du kan så en fånggröda där du just har skördat din lök. Fånggrödan fungerar så att den fångar upp och binder det överskott av näring som finns i jorden. När grödan sedan myllas ner återförs näringen till jorden. På så sätt läcker ingen näring ut i marken, näring som skulle ha bidragit till försurning, utan den fångas upp och används så småningom av de växter som i framtiden kommer att planteras.

Gröngödsling som bottengröda

En bottengröda odlas samtidigt som andra grödor odlas. Jag brukar odla tagetes bredvid grönsakerna i mina land. När odlingssäsongen är över myllar jag ner tagetesen och på så sätt tillförs mullämnen och näring till jorden. Detta sätt att odla kan även ses som en form av kompaktodling vilket förhindrar ogräset att ta överhand.

Tips – mota snigel i grind

Sniglar fullkomligt älskar tagetes och väljer dem framför allt annat du odlar i köksträdgården. Därför brukar jag odla en barriär av tagetes runt mina grönsaker. Sen brukar jag gå en vända på kvällen och plocka bort alla sniglar jag ser bland tagetesen. Skulle jag missa några är det i första hand mina tagetes de äter upp, inte mina grönsaksplantor.


TEXT/ODLARE: ANNA FORSLUND / FOTO: ANNA FORSLUND